Polski oddział Software AG ogłosił program partnerów firmy – Dynamiczny Partner. Jest on częścią ogólnoświatowego programu partnerskiego Software AG. Skierowany jest do firm, które wykorzystują technikę i produkty Software AG we własnych rozwiązaniach. Dynamicznym Partnerem może zostać także firma sprzedająca produkty i usługi Software AG w ramach własnej sieci sprzedaży.
W ramach umowy, uczestnik programu otrzyma wsparcie techniczne przez Internet i telefon. Specjalnie utworzony portal Software AG dostarczać będzie informacji o rozwiązaniach oferowanych przez producenta. Software AG zapewni uczestnikom dodatkowo obecność w witrynach internetowych korporacji oraz bezpłatną licencję na użytkowanie Tamino Developer Edition. Partnerzy firmy biorący udział w programie będą mogli liczyć również na konsultingu w zakresie sprzedaży i marketingu oraz szkolenia i treningi.
Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest osiągnięcie przez uczestnika 30 proc. rocznego przychodu ze sprzedaży, rozwijania lub integracji systemów informatycznych. Dynamiczny partner jest też zobowiązany do nieprzerwanego zatrudniania co najmniej jednego inżyniera, który ukończył rekomendowane szkolenie w zakresie produktów Software AG opartych o Tamino XML. Koszt rocznego uczestnictwa w programie wynosi netto 3 tys. euro.
Szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa w programie Dynamiczny Partner znaleźć można pod adresem: www.softwareag.com/corporat/partner/Dynamic/default.htm.