Qumak, Hewlett Packard oraz Microsoft spolszczyły i rozpoczęły wdrożenia systemu CRM Clientele, wspomagającego zarządzanie kontaktami z klientami. Ten CRM jest przeznaczony dla małych i średnich firm – według tych trzech firm, jest on relatywnie tani i szybki do wdrożenia. Qumak, HP i MS dostarczają w ramach jednego rozwiązania odpowiednio: polską wersję CRM Clientele, serwery (HP NetSerwer E800 i LC2000, LC2000 Server Clasters), notebooki (HP Omnibook XE3) oraz platformę systemową (Windows 98/NT/2000) i bazodanową (Microsoft SQL Server).
Rozwiązanie może być konfigurowane w kilku wariantach:
– moduły Sprzedaż i Marketing,

– moduły Serwis i Support,
– pełny system CRM, czyli połączone moduły Sprzedaż i Marketing oraz Serwis i Support.

Koszty wahają się w zależności od wielkości rozwiązania, nie są jednak mniejsze niż 20 tys. dol.