Przychody z przemysłowych platform chmurowych będą rosły o 22,57 proc. co roku w ciągu najbliższej dekady. Przekroczą 300 mld dol. w 2033 r. – prognozuje ABI Research.

Ekspresowy rozwój to według analityków efekt przyjęcia nowych ram architektonicznych, które poprawiają ekstrakcję danych i operatywność dla firm produkcyjnych, chcących zmaksymalizować użyteczność swoich danych.

Mają ich przyciągnąć niższe koszty. Analityk ABI twierdzi, że producenci, którzy przestawią się z systemu on-premise na chmurowy, mogą odnotować nawet 60-procentową redukcję kosztów związanych z przechowywaniem danych.

Historycznie producenci budowali swoją infrastrukturę tak, aby obejmowała drogie przechowywanie danych w postaci serwerów lokalnych. Duży początkowy koszt zakupu, konfiguracji i utrzymania tych serwerów jest zaletą dla dostawców usług w chmurze, którzy oferują bardziej korzystne koszty” — wyjaśnia James Iversen, analityk technologii przemysłowych i produkcyjnych w ABI Research.

W przypadku producentów, którzy zlecili przechowywanie zewnętrznemu dostawcy hurtowni danych, pojawiają się inne problemy. Według Iversena „zewnętrzne hurtownie danych są podatne na fragmentację i powielanie danych, tworząc silosy, w których krytyczne zbiory są niezależne, bez współpracy w celu tworzenia nowych wskaźników KPI. Dostawcy dla produkcji w chmurze eliminują te problemy, łącząc aplikacje dwukierunkowo, co prowadzi do udostępniania i komunikacji między aplikacjami i ich danymi”.

AWS i Microsoft dominują na chmurowym rynku dla produkcji, generując 2/3 globalnych przychodów w 2022 r.