W Szczecinie CBA zatrzymało 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzającej dotacje unijne od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto funkcjonariusze z Katowic, Krakowa, Bydgoszczy, Wrocławia, Łodzi i Gdańska przeszukali firmy zaangażowane – w ocenie służb – w przestępczy proceder. Akcja miała miejsce 6 grudnia br.

Sprawą zajmuje się szczecińska prokuratura regionalna. Jak ustalono, grupa fałszowała dokumentację i przedstawiała ją PARP i NCBR w ramach projektów o wartości ponad 70 mln zł. Śledczy wykryli nadużycia przy realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w latach 2019 – 2021. Polegały na przedstawianiu fikcyjnych usług jako wydatków kwalifikowanych, kreowaniu projektów w celu wyłudzenia dofinansowania, wprowadzaniu w błąd instytucji pośredniczących. W ocenie prokuratury działania grupy doprowadziły do wyrządzenia szkód przekraczających 1 milion złotych.

Wobec dwóch z 5 zatrzymanych sąd zastosował areszt tymczasowy. Pozostali wyszli za poręczeniem majątkowym, mają dozór policji, zakaz opuszczania kraju.

Podejrzanym przedstawiono zarzuty z art. 258 § 1 i 3 k.k. (udział w zorganizowanej grupie przestępczej – do 15 lat pozbawienia wolności), art. 271 k.k. (poświadczenie nieprawdy – do 8 lat), art. 286 § 1 k.k. (oszustwo – do 8 lat) w związku z art. 294 k.k., art. 297 k.k. i art. 271 k.k. Według CBA sprawa jest rozwojowa.