W Pradze została zarejestrowana spółka APN Promise Czechia. W 100 proc. należy do APN Promise SA. Jej kapitał zakładowy wynosi 100 tys. koron (ok. 20 tys. zł).

Jak informuje APN Promise, przedmiotem działalności spółki w Czechach będzie handel hurtowy i detaliczny, dostarczanie oprogramowania, doradztwo w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych, hosting i działalność powiązana, usługi konsultacyjne i doradcze, przygotowywanie ekspertyz i raportów. Nowy podmiot zajmie się także szkoleniami.

Czeskie przedsiębiorstwo to kolejna zagraniczna spółka APN Promise. Do grupy należą już przedsiębiorstwa na Litwie, Łotwie i w Estonii oraz na Ukrainie (z siedzibą we Lwowie).

W 2022 r. APN Promise osiągnął 783,8 mln zł skonsolidowanych przychodów (+7,6 proc. r/r) i 1,85 mln zł zysku netto (-6,8 proc. r/r).