APN Promise zawarł umowę ze spółką Tauron Obsługa Klienta. To rezultat postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ofertowym na zadanie pn.: „Sukcesywne dostawy nowych produktów oraz uaktualnień dla posiadanych licencji w ramach licencjonowania grupowego Microsoft”.

Łączna wartość kontraktu wynosi ponad 28 mln euro (28 744 560,98 euro) tj. ok. 127 mln zł, został zawarty na czas do 31.12.2027 r.

Umowa ustala warunki współpracy dotyczące sprzedaży i dostarczania przez APN Promise produktów Microsoftu (w szczególności licencji na oprogramowanie), w związku z zawarciem umów Microsoft oraz świadczenia przez spółkę na rzecz Tauron Obsługa Klienta usług związanych z obsługą tych umów.

APN Promise w I poł. 2023 roku zwiększył przychody o 15 proc. (tj. o ok. 50 mln zł), do 378 mln zł. Wynik netto urósł 4-krotnie, do 1,64 mln zł.

Grupa Tauron jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce oraz drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju. Dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 mln klientów końcowych. Spółka Tauron Obsługa Klienta obsługuje klientów wewnętrznych, czyli inne spółki grupy oraz ich klientów.

Dwa lata temu Tauron i Microsoft zawarli strategiczne partnerstwo w obszarze smart city. We Wrocławiu zrealizowano pierwszy projekt w Polsce, w którym koncern energetyczny i chmurowy połączyli siły w celu dostarczenia usług w ramach inteligentnego miasta. Dla projektu Microsoft udostępnił chmurę Azure i środowisko Power BI.