Zarząd APN Promise poinformował o działaniach związanych ze spółką zależną APN Promise Ukraina z siedzibą w Lwowie.

„Z uwagi na panującą sytuację przeprowadzono ewakuację pracowników z biura spółki, działalność spółki prowadzona jest zdalnie” – poinformował zarząd APN Promise w dniu wybuchu wojny (24.02).

W komunikacie stwierdzono również, że zarząd nie podejmuje decyzji o wycofaniu się z Ukrainy ani o zamknięciu lub ograniczeniu prowadzonej tam działalności.

APN Promise otworzył spółkę na Ukrainie w sierpniu 2021 r. Przedmiotem jej działalności jest sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla firm i instytucji (licencje oprogramowania, wdrożenia, doradztwo, szkolenia, audyty i in.).

Jesienią ub.r. APN Promise Ukraina zawarła umowę partnerską z Microsoftem i jest upoważniona do sprzedaży produktów oferowanych przez koncern z Redmond na terenie Ukrainy (w tym rozwiązań chmurowych).