Operator Chmury Krajowej, Integrated Solutions i APN Promise zostali wybrani wykonawcami w przetargu na dostawę oprogramowania biurowego Microsoftu dla jednostek administracji rządowej. Dostarczą urzędom pakiety Office 365 (plany E5, E3, E1). Centrum Obsługi Administracji Rządowej na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć blisko 79 mln zł brutto. Podpisze z wybranymi podmiotami umowę ramową.

O kontrakt starało się 7 firm. Jedynym kryterium wyboru był upust od ceny producenta. Odrzucono jednak ofertę wrocławskiego Integritu, który zaproponował największą zniżkę (20 proc.).

Punktacja przyznana ofertom przez zamawiającego

Spośród wybranych największy opust na Office’a od ceny Microsoftu zaoferował Ochk (19,01 proc.). Koncern chmurowy utworzony przez kontrolowane przez państwo podmioty, PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju, był poza konkurencją integratorów, którzy znacznie mniej zeszli z ceny (Integrated Solutions – 17,57 proc., APN – 17,35 proc.).

Z tymi trzema podmiotami rządowe centrum podpisze roczny kontrakt ramowy na dostawę Office 365. Do umów wykonawczych zostaną zastosowane zasady MBSA (Microsoft Business and Services Agreement) i MPSA (Microsoft Product and Services Agreement).