Nagrodę wręczono podczas zorganizowanego przez vendora spotkania dla kluczowych partnerów – firm realizujących najwięcej projektów z udziałem jego rozwiązań. Otrzymali oni certyfikaty Autoryzowanych Partnerów. Dodatkowe wyróżnienie dla ABC Daty odebrał Krzysztof Jabłoński, Business Unit Manager działu Network & Infrastructure. W jego opinii potwierdza ono, że dystrybutor rozumie potrzeby partnerów, a oferta spółki w zakresie świadczonych usług daleko wykracza poza tradycyjnie pojmowaną dystrybucję.