Also Polska zakończyło proces połączenia z Roseville Investments, czyli następcą ABC Daty. Odtąd operacje biznesowe tych spółek będą prowadzone wyłącznie przez Also Polska. Przedsiębiorstwo ABC Data SA zostało przejęte 1 lipca 2019 r. za 147,6 mln zł.

Finał scalania obu podmiotów zapowiedziano podczas gali ALSO Channel Trends + Visions w grudniu ub.r.

„Integracja obu organizacji wzmocni pozycję Also w Polsce” – mówi Gustavo Möller-Hergt, CEO Also Holding.

„Dzięki silnemu, zaangażowanemu i wysoce kompetentnemu zespołowi zarządzającemu na początku położyliśmy podwaliny pod nowe perspektywy dla dynamicznego rozwoju naszych partnerów biznesowych i naszej organizacji. Jako jedna firma Also Polska jest teraz w stanie zaoferować swoim klientom i partnerom znacznie poszerzony zakres rozwiązań biznesowych i technologicznych, które do tej pory w Polsce nie były dostępne na taką skalę”. – zapewnia lider międzynarodowego dystrybutora.

Nowo utworzona organizacja będzie uczestniczyć w modelach biznesowych Also 3S (Supply, Solution, Services), czyli zajmować się zarówno broadlinem, jak i VAD oraz dostarczeniem rozwiązań i usług, z ofertą obejmującą m.in. platformy IoT, wirtualizacji, cyberbezpieczeństwa i druku 3D.

Nadal będzie działał stworzony i rozwijany w poprzednich latach przez ABC Datę InterLink, który został zintegrowany z systemem SAP Also. Tak jak dotychczas dla polskich klientów dystrybutora będzie dostępny także system sprzedażowy Also – Web shop.

Klienci uzyskają teraz dostęp do Also Cloud Marketplace (ACMP), platformy opartej na chmurze oferującej PaaS (platforma jako usługa), IaaS (infrastruktura jako usługa) ), SaaS (oprogramowanie jako usługa), WaaS (Workplace-as-a-Service – miejsce pracy jako usługa) i DaaS (Device-as-a-Service – urządzenia jako usługa).

Polska organizacja uzyska także dostęp do europejskich centrów kompetencji Also.

Odrębną spółką pozostanie S4E, w którym Also kontroluje obecnie większość udziałów.