MCI Capital w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. podsumował zyski ze sprzedaży ABC Daty. W lipcu ub.r. grupa Also nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa za 147,6 mln zł.

Po stronie MCI, które dotychczas kontrolowało większość udziałów w ABC Dacie, sprzedaż sfinalizował MCI.PrivateVentures FIZ z wydzielonym subfunduszem MCI.EuroVentures 1.0. Transakcja objęła także udziały ABC Data SA w spółkach zależnych w kraju i za granicą.

Według MCI wpływ netto do funduszu ze sprzedaży ABC Daty po potrąceniu kosztów transakcyjnych wyniósł 142,3 mln zł. Wypracowano ponad dwukrotny zwrot zainwestowanych środków na inwestycji (2,3x CoC – cash-on-cash). Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) wyniosła 12 proc. MCI zainwestował w ABC Datę w 2008 r.

Sprzedano także spółkę ABC Data Marketing za 35 mln zł.
 
Na początku 2020 r. sfinalizowano integrację Roseville, czy dawnego przedsiębiorstwa ABC Daty, z Also Polska.

MCI Capital w 2019 r. w sumie wypracował 128 mln zł zysków z inwestycji, wobec 187,5 mln zł w 2018 r. Zysk netto wyniósł 113,4 mln zł. W 2018 r. było 137,5 mln zł po stronie wyniku netto.

W kwietniu br. MCI.EuroVentures 1.0 wyszedł z inwestycji w spółkę Indeks, największego dystrybutora IT w Turcji.