Wielkość globalnego rynku sieci definiowanych programowo (SDN) powiększy się z 24,5 mld dol. w 2023 r. do 60,2 mld dol. w 2028 r., przy średnim wzroście o 19,7 proc. rocznie w tym okresie – według MarketsandMarkets. Prognoza obejmuje infrastrukturę SDN, oprogramowanie i usługi.

Głównym czynnikiem inwestycji w sieci definiowane programowo jest jej zdolność do automatyzacji i upraszczania zarządzania siecią. Analitycy wskazują na szereg zalet SDN dla użytkowników: centralizacja kontroli minimalizuje ręczne konfiguracje, redukując błędy ludzkie i złożoność operacyjną, a automatyzacja usprawnia procesy i obniża koszty operacyjne.

Hybrydy zyskają najbardziej

Oczekuje się, że wydatki na hybrydowe SDN-y będą rosnąć w najmocniej w najbliższych latach – głównie dzięki kompatybilności z istniejącą infrastrukturą i ułatwieniu przejścia organizacji na rozwiązania software definied.

Hybrydowe SDN-y umożliwiają firmom łatwą integrację funkcji definiowanych programowo ze starszymi systemami, co czyni ją preferowanym wyborem dla branż, w których niezbędna jest stopniowa migracja i współistnienie tradycyjnych i definiowanych programowo środowisk sieciowych – twierdzą analitycy.

Prognoza zakłada, że nakłady ze strony dostawców usług w chmurze będzie cechować najwyższa dynamika wzrostu do 2027 r.

Wynika to z tego, że firmy chmurowe wymagają sieci, które można szybko skalować, aby dostosować się do różnych obciążeń i wymagań użytkowników. Cenią zdolność SDN do automatyzacji, skalowania i efektywnej alokacji zasobów, która jest zgodna z dynamiczną naturą środowisk chmurowych. SDN według MarketsandMarkets odgrywa w nich kluczową rolę, umożliwiając zautomatyzowane udostępnianie sieci, wydajne zarządzanie ruchem i płynną skalowalność.