W 2022 r. 18 proc. przedsiębiorstw prowadziło sprzedaż elektroniczną, 12,5 proc. – sprzedawało przez własną stronę internetową lub aplikację, 9,5 proc. – za pośrednictwem internetowych platform handlowych, a 3,5 proc. – za pomocą wiadomości EDI – według danych GUS.

Dla porównania w 2020 r. odsetek przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż elektroniczną był niemal identyczny wyniósł 17,9 proc. Co ciekawe, 3 lata temu więcej firm niż ostatnio, bo 16,1 proc., prowadziło sprzedaż przez własną stronę internetową lub aplikację. Natomiast 8,9 proc. za pośrednictwem internetowych platform handlowych.

Prawie dwie trzecie Polaków kupuje w sieci

W 2023 r. zakupy przez Internet w Polsce zrobiło 64,3 proc. osób w wieku 16-74 lata – to podobny odsetek jak w 2022 r.: 64,6 proc. W skali roku zwiększyła się natomiast dysproporcja pomiędzy wskaźnikami dla mieszkańców miast i wsi (z 5,4 pkt proc. do 9,3 pkt proc.). Największa utrzymała się w województwie mazowieckim (20,4 pkt proc.), a najmniejsza w makroregionie południowym (2,1 pkt proc.).

Źródło danych: GUS