Pierwszym skojarzeniem związanym z Nokią są legendarne telefony, a drugim rozwiązania wykorzystywane przez duże telekomy w ich sieciach mobilnych. Dlatego obecność tej marki w ofercie dystrybutora rozwiązań IT może zaskakiwać…  

Jerzy Trzepla: Choć w powszechnym rozumieniu ten dostawca kojarzył się przez lata z telefonami, a potem z rynkiem operatorów telekomunikacyjnych, to długa historia współpracy Veracompu, a później Veracomp – Exclusive Networks  z tym producentem zawsze dotyczyła czegoś innego. Sięga ona związków najpierw z działem Nokia Internet Communications, a następnie Nokia Enterprise Solutions. Właśnie taką Nokię oraz jej produkty z segmentu dużych przedsiębiorstw dobrze znamy i rozumiemy. Zwracamy się do klientów, którzy chcą budować własne sieci, mniej lub bardziej rozległe, zaprojektowane z uwzględnieniem wymogów cyberbezpieczeństwa, i zarządzać nimi. Jesteśmy przekonani, że mamy dla nich dobrą ofertę, a w jej sprzedaży pomoże nam ekosystem partnerów.

Jakie konkretnie rozwiązania Nokii znajdują się w waszym portfolio?

Jerzy Trzepla: Można je podzielić na trzy kategorie. Po pierwsze chodzi o rdzeniowe sieci IP dla przedsiębiorstw. Drugą kategorią, w której istnieją duże szanse na to, żeby zaistnieć na rynku, są sieci optyczne. Wreszcie trzeci obszar dotyczy prywatnych sieci radiowych. Częstotliwości nie zostały jeszcze uwolnione, ale kiedy się to stanie, będzie spore zainteresowanie dużych przedsiębiorstw własnymi sieciami LTE, a także 5G, wdrażanymi dla nich przez integratorów.

Dariusz Kaczmarczyk: Według informacji rynkowych uwolnienie częstotliwości zapowiadane jest na przełom 2022 i 2023 roku, to już teraz chcemy poszerzać kompetencje naszych partnerów w zakresie wdrożeń LTE/5G i możliwości integracji technologii radiowych z sieciami lokalnymi oraz zarządzania tym wszystkim poprzez interfejsy programowe Nokii.

Skoro mówimy o kompetencjach, to czy integratorzy, którzy dotychczas działali w typowych sieciach dla przedsiębiorstw, łatwo odnajdą się w świecie Nokii?

Jerzy Trzepla: Będą się bardzo dobrze poruszać wśród rozwiązań tego dostawcy. Szczególnie dobrze odnajdą się w nim zwłaszcza więksi integratorzy, bo oferta jest skierowana do dużych przedsiębiorstw. Na pewno pojawią się też tacy partnerzy, którzy wyspecjalizują się w tego typu rozwiązaniach, odnajdując swoje nowe szanse rynkowe. Są już bowiem sektory bardzo otwarte na rozwiązania Nokii.

W takim razie na które branże najbardziej stawia Nokia?

Dariusz Kaczmarczyk: Transport i logistyka, a także organizacje sektora energetycznego czy przedsiębiorstwa związane branżą gazową oraz paliwową. Zalicza się do nich również sektor finansowy oraz administrację publiczną. Urzędy miejskie czy gminne wyrażają zainteresowanie rozwiązaniami sieci prywatnych i łącznością kryzysową. Nie możemy też zapominać o ISP – lokalnych dostawcach usług internetowych.

Do kogo skierowana jest oferta pasywnych sieci optycznych?

Jerzy Trzepla: Interesują się nimi nie tylko lokalni dostawcy internetu, ale także specyficzne branże, na których potrzeby lepiej odpowiadają technologie optyczne, niż te tradycyjne, ethernetowe. Przykładowo to klienci, których działalność związana jest z dużymi powierzchniami. Myślę tu o branży wystawienniczej, centrach handlowych, stadionach i nowych biurowcach, ale także zakładach przemysłowych czy uczelniach, których kadrze zależy na rozwoju swoich sieci kampusowych.

Dariusz Kaczmarczyk: Pasywne sieci optyczne charakteryzują się większą przepustowością przy jednocześnie mniejszej liczbie urządzeń aktywnych, pośredniczących w transmisji. Z punktu widzenia inwestora te sieci są znacznie tańsze we wdrożeniu, a potem eksploatacji. Są też bardziej elastyczne, jeśli chodzi o ich konfigurowanie i ewentualne zmiany.

Jak postrzegacie swoją rolę we wspieraniu partnerów?

Jerzy Trzepla: Chcemy docierać do naszych partnerów z informacjami o przewagach konkurencyjnych rozwiązań Nokii. Ponadto rozwijać ich kompetencje w zakresie możliwości czy sposobów wdrażania produktów. Generalnie, mamy ambicje stać się centrum wiedzy dla tworzonego na bazie tej oferty kanału partnerskiego.

Dariusz Kaczmarczyk: Będzie to tym łatwiejsze, że w Polsce, a konkretnie we Wrocławiu, działa drugie co do wielkości na świecie centrum technologiczne Nokia Solutions and Networks. Prace badawczo-rozwojowe prowadzi tam 4,5 tys. inżynierów. Do ich wiedzy i zasobów mamy, jako dystrybutor, pełen dostęp. A razem z nami też nasi partnerzy, wyspecjalizowani w sprzedaży produktów Nokii – mają do dyspozycji duży wybór szkoleń oraz szeroki zakres wsparcia – czy to projektowego, czy wdrożeniowego.

Jerzy Trzepla: Oczywiście mamy też własnych inżynierów, którzy stale poszerzają swoje kompetencje. Tak, aby transfer wiedzy do naszych partnerów był jeszcze lepszy. Co ważne, są to specjaliści z praktyką, które zdobywali doświadczenie przez lata pracy w Veracomp – Exclusive Networks.  

Na co jeszcze mogą liczyć wasi partnerzy w związku z ofertą Nokii?

Jerzy Trzepla: Mogą razem z nami zaistnieć w zupełnie nowym obszarze i trafić do nowych klientów, a siła marki Nokia na rynku rozwiązań telekomunikacyjnych stanowi w tym przypadku duże ułatwienie. Ekosystem naszych partnerów jest w stanie wykorzystać przewagi konkurencyjne tego dostawcy i przy okazji dobrze zarobić. Ponieważ muszą oni zainwestować w wykwalifikowane kadry, to powinni mieć też poczucie, że po zaangażowaniu się w projekt, który na wczesnym etapie będzie wymagać wielu działań przedsprzedażowych, konsultacyjnych i projektowych, my stoimy za nimi murem, dostarczając wszelkie wymagane wsparcie.