Zacznijmy od tego, że niewielu jest w Polsce menedżerów, którzy na krajowym rynku przepracowali tylko cztery lata, a resztę życia zawodowego spędzili za granicą…. 

Moja ścieżka zawodowa to głównie praca na rynkach globalnych. Zaczynałem we wrocławskim Incomie, skąd trzy lata później przeniosłem się do Quantum. Ta ostatnia firma została wkrótce przejęta przez Maxtor, gdzie kontynuowałem karierę i zostałem szefem regionu Rosji i Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Region WNP skupia większość byłych republik Związku Radzieckiego. Następnym krokiem była praca w HGST (dawniej Hitachi GST) i związana z nią odpowiedzialność za Europę Wschodnią i WNP.

Jak doszło do przeprowadzki z Europy do Kalifornii?

Kiedy zaczynałem pracę w HGST, planowano oddzielić firmę od konglomeratu Hitachi i wprowadzić ją na giełdę. Zamiast tego HGST zostało przejęte przez Western Digital, a ja wraz z rodziną przeprowadziłem się do San Jose w kwietniu 2016 roku. Moim zadaniem było wzmocnienie pozycji Western Digital w segmencie produktów dla przedsiębiorstw. Jednym z moich kluczowych zadań było wdrożenie i przyjęcie nowego modelu sprzedaży w celu wzmocnienia naszych relacji z klientami końcowymi i resellerami.

Jak przydatne było wówczas wcześniejsze doświadczenie z Maxtor i HGST?

Pod koniec ubiegłego i na początku obecnego stulecia rozmowy o infrastrukturze serwerowej ograniczały się wyłącznie do architektury Wintel, tj. jednostek z systemem operacyjnym Windows i procesorami Intel. Prowadzenie dedykowanej rozmowy sprzedażowej na temat dysków twardych nie miało wówczas większego sensu, ponieważ nie wpłynęłoby to na całkowity koszt tak bardzo, jak ma to miejsce dzisiaj. Jednak wraz z rozwojem Internetu, narzędzi do współpracy online, sieci, mediów społecznościowych i wynikającym z tego gigantycznym wzrostem ilości danych, pamięć masowa stała się coraz większą i wręcz podstawową częścią infrastruktury. W rezultacie firmy muszą wziąć pod uwagę pamięć masową na wczesnym etapie i projektować nie tylko na dziś, ale także na skalę w przyszłości.

To nie mogło być łatwe, biorąc pod uwagę różnice między poszczególnymi krajami….

Będąc odpowiedzialnym za zarządzanie całą działalnością dystrybucyjną Western Digital, dobrze poznałem każdy kraj. Istnieją ważne zadania, takie jak planowanie rynku dystrybucji, sporządzanie prognoz i analiz, opracowywanie strategii cenowych i marketing kanałowy. Ten ostatni polega na zrozumieniu rynków, różnych kultur i prowadzeniu odpowiednich promocji, działań i kampanii z partnerami na rynku dystrybucji.

Jak widzisz przyszłość dysków HDD w porównaniu z dyskami SSD? 

Z naszego punktu widzenia, dyski HDD i SSD rozwijają się w przedsiębiorstwach i mają swoje własne przypadki użycia. Obie technologie pamięci masowej będą nadal uzupełniać się, pomagając naszym klientom w zaspokajaniu ich potrzeb w zakresie pamięci masowej, ponieważ tworzenie danych i potrzeba przechowywania dużych ilości danych będą nadal rosły w dającej się przewidzieć przyszłości.

Ultrastar DC HC670 to dysk o największej pojemności na świecie.