O sześciu liderach magicznego kwadrantu Gartnera w kategorii usług chmurowych Oracle’a na rok 2022 przeczytasz w artykule Accenture, Deloitte i PwC liderami magicznego kwadrantu Gartnera.

Oracle Services, czyli własny dział usługowy dostawcy, plasuje się w magicznym kwadrancie na czele stawki, jeśli chodzi o zdolności realizacji, a jednocześnie znajduje się blisko środka pod względem wizji. To duży dostawca usług Oracle Cloud Application (OCA), szacowany na 5-10 tysięcy związanych z nimi jednostek FTE (ekwiwalent pełnego czasu pracy). Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji magicznego kwadrantu Oracle Services osiągnęło wzrost przychodów na poziomie 36 proc.

  • Mocne strony Oracle Services nadal zajmuje wyjątkową pozycję zarówno jako dostawca samego produktu, jak też usług po wdrożeniu. Dział Oracle Consulting wraz z Oracle Industry Consulting świadczy usługi wdrożeniowe i doradcze, podczas gdy Oracle Advanced Customer Services dba o bieżące usługi i ewolucję platformy.
  • Słabe strony Oracle Services, jako wewnętrzny dział producenta, nie jest niezależny w procesie rekomendowania rozwiązań klientom. Inne firmy, które nie są producentami i zajmują się wyłącznie usługami, mogą oferować użytkownikom kombinacje różnych rozwiązań, nie ograniczając się do produktów Oracle’a.

Ten gigant na rynku integracji plasuje się w magicznym kwadrancie na czele stawki, jeśli chodzi o zdolności realizacji oraz blisko środka pod względem wizji. Ta warta 10 mld dol. firma z siedzibą w indyjskim Bengaluru jest dużym dostawcą usług OCA, szacowanym na 5–10 tysięcy jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji raportu Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł w przypadku Wipro aż 46 proc.

  • Mocne strony Wipro aktywnie rozwija ofertę chmurową usług Oracle, korzystając ze swojej platformy doradczej Digital Navigator Advisory, metodologii wdrożeniowej, frameworku wsparcia, a także innych ofert branżowych. Jak stwierdza Gartner, w swoich działaniach wokół OCA integrator ten jest innowacyjny, co wynika z łączenia wewnętrznych możliwości technologicznych, przejęć, partnerstw oraz wspólnych, proinnowacyjnych działań z klientami.
  • Słabe strony Wipro wciąż znajduje się w fazie kreowania swoich możliwości w niszowych ofertach chmurowych Oracle, takich jak Data-as-a-Service, Marketing Cloud i Container Engine dla Kubernetes. W ocenie Gartnera, jako że większość biznesu OCA dotyczy klientów zatrudniających ponad 10 tys. pracowników, mniejsze firmy mogą nie uważać Wipro za odpowiedniego dla siebie dostawcę.

KPMG plasuje się w magicznym kwadrancie na czele stawki, jeśli chodzi o wizję oraz blisko środka pod względem zdolności realizacji. Holenderska firma jest dużym dostawcą usług OCA, szacowanym na 5–10 tysięcy jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji raportu Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł w przypadku KPMG nieco ponad 25 proc.

  • Mocne strony Około 65 proc. wdrożeń KPMG dotyczyło aplikacji ERP, a wiele rozwiązań branżowych tej firmy ma związek z sektorem finansowym. KPMG ma 400 certyfikowanych konsultantów Oracle ERP/EPM, korzystających z zasobów Powered Enterprise w celu realizacji dużych projektów dotyczących transformacji sektora finansowego.
  • Słabe strony Chociaż KPMG oferuje kompleksowe rozwiązania biznesowe w kilku wybranych kluczowych branżach, takich jak bankowość i handel detaliczny, rozwiązania firmy nadal skupiają się przede wszystkim na wsparciu księgowości i finansów. Gartner zauważa braki w obszarze procesowym, w tym zarządzaniu doświadczeniami klientów i realizacją projektów, co nie pozwala uznać oferty za naprawdę kompleksową.

Firma z siedzibą w indyjskim Ahmedabadzie jest średniej wielkości dostawcą usług OCA, szacowanym na 1–5 tysięcy jednostek FTE. Gartner ocenia, że od ostatniej iteracji raportu Magic Quadrant wzrost przychodów z OCA wyniósł w przypadku Evosysa 11 proc. Dostawca w magicznym kwadrancie plasuje się w środku stawki – zarówno pod względem zdolności realizacji, jak i wizji.

  • Mocne strony Evosys koncentruje się na kluczowych branżach, takich jak opieka zdrowotna, sektor publiczny, handel detaliczny, przemysł czy budownictwo. Zdaniem Gartnera konsekwentne skupianie się na rozwoju rozszerzeń aplikacji i rozwiązań technologicznych dla określonych branż skutkuje szybszym wdrażaniem chmury Oracle dla użytkowników Oracle EBS, PeopleSoft i SAP.
  • Słabe strony Luki w doradztwie biznesowym i w zasięgu geograficznym ograniczają firmie możliwości docierania do klientów poszukujących globalnych transformacji. Jak zauważa Gartner, Evosys nie zajmuje się czystym konsultingiem biznesowym, koncentrującym się na wynikach, ale nadal opiera się na technologicznych mapach drogowych.