W ubiegłym roku 19 firm, które znalazły się w magicznym kwadrancie Gartnera, zarobiło razem na sprzedaży usług Oracle Cloud aż 15,4 miliarda dolarów (rok wcześniej było to 12,5 miliarda). Łącznie u tych dostawców w projekty Oracle’a zaangażowanych jest prawie 270 tys. osób, z których 121 tysięcy zajmuje się Oracle Fusion Cloud.

Zdaniem Gartnera głównym powodem gwałtownie rosnącej sprzedaży Oracle Cloud Application (OCA) jest pandemia Covid-19. W raporcie czytamy: „To jasne, że pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na rozwiązania chmurowe i doprowadziła do poważnych braków kadrowych. Do 2023 roku liczba pracowników zdolnych do umiejętnego wdrażania OCA będzie musiała się co najmniej podwoić. Wszystkich 19 dostawców z magicznego kwadrantu ma łącznie niemal 47 tys. akredytowanych certyfikacji dla tych produktów”.

Autorzy raportu przewidują również, że do końca 2024 roku 75 proc. zysków ze sprzedaży usług Oracle’a będzie związanych z chmurą, a 70 proc. dużych wdrożeń ERP będzie przeprowadzanych przez zespoły działające zdalnie.

W magicznym kwadrancie Gartnera dostawców ocenia się według dwóch kryteriów: jak kompletną mają wizję i czy potrafią ją realizować. Następnie każdego dostawcę umieszcza się w jednej z czterech kategorii: gracze niszowi („niche players”; wizja i zdolność do jej realizacji pozostawiają wiele do życzenia), wizjonerzy („visionaries”; dobra wizja, ale słaba zdolność do jej realizacji), kandydaci („challengers”; dobre zdolności realizacji, ale słaba wizja) i liderzy („leaders”; doskonała wizja i zdolność do jej realizacji).

W tym artykule CRN bierze pod lupę sześciu liderów usług chmurowych Oracle’a, którzy znaleźli się w magicznym kwadrancie Gartnera na rok 2022.


Accenture w tym roku zdobył drugie miejsce za wizję i pierwsze miejsce za zdolność do jej realizacji. Dubliński integrator dostarcza usługi Oracle Cloud Application na dużą skalę, czego dowodzi ponad 10 tysięcy związanych z nimi jednostek FTE (ekwiwalent pełnego czasu pracy). Według raportu Gartnera zyski Accenture ze sprzedaży usług OCA wzrosły o 42 proc. w stosunku do zeszłego roku.

  • Mocne strony: Accenture mocno zainwestowało w zasoby szkoleniowe, uzyskując ponad 4 tysiące certyfikatów OCA. Ma najwięcej specjalistów ds. Oracle’a, wiele globalnych lokalizacji dostarczających usługi chmurowe Oracle’a oraz 20 ośrodków skupiających się na innowacjach w zakresie analityki Oracle’a. Ponadto Accenture blisko współpracuje z Oraclem, aby wspierać zespoły zajmujące się rozwojem produktów.
  • Słabe strony: Źródłem większości zysków Accenture ze sprzedaży usług chmurowych Oracle’a są duże przedsiębiorstwa. Tylko jedna trzecia przychodów pochodzi od firm średniej wielkości. Według raportu Gartnera Accenture to nie najlepszy wybór dla mniejszych klientów i tym samym nie czerpie istotnych zysków z tego segmentu rynku.

 


Nowojorski Deloitte jest gigantem na rynku usług konsultingowych i doradczych IT. W tym roku firma zdobyła pierwsze miejsce za wizję i drugie miejsce za zdolność do jej realizacji. Podobnie jak Accenture jest dużym dostawcą usług OCA z ponad 10 tysiącami jednostek FTE. Według raportu Gartnera zyski Deloitte ze sprzedaży usług OCA wzrosły o 7 proc. w stosunku do zeszłego roku.

  • Mocne strony: Deloitte oferuje użytkownikom Oracle’a innowacyjną strukturę transakcyjną (tzw. „perfect deal”) umożliwiającą interakcje za pośrednictwem modelu finansowego nastawionego na wyniki. Struktura ta pozwala między innymi zarządzać funduszami inwestycyjnymi, płatnościami i leasingiem zwrotnym, zapewniając klientom dużą swobodę w kwestiach finansowych.
  • Słabe strony: Deloitte prowadzi prężną działalność audytową, nie może więc realizować transformacji Oracle Cloud w organizacjach publicznych, w których pełni funkcję audytora. Według Gartnera ogranicza to pulę potencjalnych klientów tego dostawcy.

 


PwC zdobyło trzecie miejsce zarówno za wizję, jak i za zdolność do jej realizacji. Firma ma siedzibę w Londynie i jest dużym dostawcą usług OCA (między 5 a 10 tysięcy jednostek FTE). Według raportu Gartnera zyski PwC ze sprzedaży usług OCA wzrosły o 45 proc. w stosunku do zeszłego roku.

  • Mocne strony: W ciągu ostatniego roku PwC wykazało znaczny wzrost zysków związanych z usługami OCA. Około jedną trzecią wszystkich projektów chmurowych PwC stanowią usługi doradcze, co jest wyjątkowo dużym odsetkiem w porównaniu z pozostałymi dostawcami. PwC będzie więc świetnym wyborem dla klientów poszukujących jednego partnera, który może świadczyć zarówno usługi doradcze, jak i wdrożeniowe.
  • Słabe strony: PwC nie kładzie nacisku na przenoszenie stacjonarnych platform Oracle ERP do chmury za pomocą metody „lift and shift”. Według analityków Gartnera klienci szukający partnera, który pomoże im w migracji tą metodą, powinni postawić na innego dostawcę.