Cięcie prognozy dla komputerów i tabletów

Źródło: IDC

IDC obniżyło tegoroczną prognozę globalnych dostaw komputerów i tabletów. Aktualnie analitycy spodziewają się spadku o 15,2 proc. wobec 2022 r., do liczby 384,8 mln szt. Poprzednie przewidywania, z marca br., zakładały dołek na poziomie 11,2 proc. (403,1 mln szt.). Wpływ na zmianę przewidywań ma niski popyt. Konsumenci ograniczają wydatki, a firmy opóźniają zakupy, ze względu na sytuację makroekonomiczną. Analitycy podtrzymują jednak swój optymizm co do 2024 roku i kolejnych lat. Spodziewają się, że rynek odbije w przyszłym roku, a w 2027 r. globalna sprzedaż sięgnie 425 mln szt. IDC nie wyklucza jednak ryzyka, że popyt konsumencki siądzie na dłużej, ponieważ klienci domowi wracają do nawyków sprzed Covid-19, kiedy to pecet nie znajdował się w samym centrum ich potrzeb. Z powodu słabego popytu i związanych z tym licznych promocji prosprzedażowych, w tym roku po raz pierwszy od 8 lat spadnie średnia cena sprzedaży sprzętu (o 2,8 proc. rok do roku, do 700 dol.). Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że obniżka następuje po dużych wzrostach cen w ciągu ostatnich dwóch lat.


Słabo z dojrzałością chmurową  

Źródło: PwC, raport Chmura w biznesie, liderzy widzą wartość

Na chwilę obecną 38 proc. firm w Polsce wdrożyło chmurę we wszystkich lub większości obszarów swojej działalności – wynika z danych PwC. Tym samym nasz kraj plasuje się powyżej średniej (35 proc.) dla regionu CEE, ale sporo niżej (78 proc.) niż USA. Ponadto kolejne 32 proc. firm w Polsce deklaruje, że rozpoczęło wdrażanie chmury w niektórych obszarach biznesu. Tymczasem jedynie 7 proc. firm w Polsce uważa, że ich dojrzałość w chmurze jest wysoka, to znaczy w pełni przenoszą się do chmury i skalują ją w całej firmie. Ograniczenia budżetowe, niedobór talentów i niewystarczające możliwości technologiczne to główne bariery, jakie zdaniem przedsiębiorców przeszkadzają im w osiąganiu korzyści z rozwiązań cloud. Cyberbezpieczeństwo, przechowywanie i analiza danych to możliwości chmury, które w ciągu najbliższych 12 miesięcy będą traktowane priorytetowo przez ponad połowę firm. Ponieważ firmy w Polsce wciąż znajdują się na wczesnym etapie transformacji chmurowej, modernizacja jest głównym powodem wykorzystania technologii cloud (ponad 40 proc. wskazań).


Nie wzrosną wydatki na cyberbezpieczeństwo?

Połowa ankietowanych firm na potrzeby badania przeprowadzonego przez KPMG i Microsoft zadeklarowała, że nie zamierza w tym roku zwiększyć swojego budżetu na cyberbezpieczeństwo, a jeśli tak, to tylko w małym stopniu. W porównaniu z rokiem ubiegłym o 8 punktów procentowych wzrosła liczba takich właśnie deklaracji. Wyższe nakłady niż w ub.r. zapowiada jedynie 13 proc. respondentów.

Możliwe, że wynika to z przekonania przedsiębiorców o skuteczności już posiadanych zabezpieczeń. Aż 44 proc. twierdzi, że jest przygotowana na ataki w dużym stopniu, a 13 proc., że w bardzo dużym stopniu. Zaledwie 1 proc. nie czuje się bezpiecznie w obliczu obecnych zagrożeń.

Jednak pomimo dobrego samopoczucia po stronie wielu pytanych, z badania wynika, że znajomość procedur reagowania na incydenty przez pracowników firm jest obecnie niższa niż w zeszłym roku. Co gorsza, zmniejszył się odsetek przedsiębiorstw, które dysponują systemami kontrolującymi tego typu zagrożenia w swoim łańcuchu dostaw (40 proc.).

Formalne polityki i procedury bezpieczeństwa w sieci posiada 60 proc. organizacji, jednak w porównaniu z ub.r. odsetek ten nieznacznie spadł. Tylko nieco ponad 1/4 firm w kraju ma wyodrębniony dział zajmujący się cyberbezpieczeństwem. Źródło: KPMG, raport „Monitor transformacji cyfrowej biznesu”, edycja 2023.


Przemysł pali się do metaverse’u

Źródło: Nokia i EY, badanie „Metaverse at work”

O metaverse zrobiło się ostatnio ciszej, jednak nowe badanie Nokii i EY pokazuje, że firmy wierzą w moc tej technologii dla rozwoju ich biznesu – zarówno w zastosowaniach korporacyjnych, jak i przemysłowych. Otóż większość przedsiębiorców w globalnym badaniu twierdzi, że już wykorzystuje metaverse, a niemal wszyscy, którzy go nie stosują, deklarują wdrożenie w ciągu 2 najbliższych lat. Średnio 80 proc. organizacji, które już korzystają z metaverse’u, jest zdania, że będzie miał znaczący lub wręcz przełomowy wpływ na sposób prowadzenia ich działalności. Jako korzyści wskazują zwłaszcza redukcję wydatków kapitałowych (15 proc.), wsparcie zrównoważonego rozwoju (10 proc.) i poprawę bezpieczeństwa (9 proc.). Największy potencjał widzą w wykorzystaniu rozszerzonej rzeczywistości do szkoleń pracowników oraz do badań i rozwoju w celu ulepszenia projektowania produktów i procesów. Co istotne, rozwój metaverse’u pociągnie za sobą wydatki na infrastrukturę informatyczną i analitykę. Do najważniejszych czynników technicznych, fundamentalnych w przypadku korzystania z metaverse’u, wskazano przetwarzanie w chmurze (72 proc.), zastosowanie AI/ML (70 proc.) i wdrożenie odpowiedniej łączności sieciowej (68–70 proc.).


Firmy marnują pieniądze na… software

Źródło: Flexera 2023 State of  ITAM Report

Przedsiębiorstwa niepotrzebnie wydają około jednej trzeciej środków przeznaczonych na oprogramowanie – wynika z raportu Flexera. Ankietowani menedżerowie IT przyznają, że spora część budżetów jest niedostatecznie wykorzystana albo całkowicie idzie w błoto. Problem marnowania pieniędzy na IT jest łagodzony wdrożeniami programów zarządzania zasobami oprogramowania (SAM) i sprzętu (HAM). Ponad połowa (55 proc.) respondentów twierdzi, że dzięki SAM-om ich firmy zaoszczędziły w ciągu roku ponad 1 mln dol., a 16 proc. mówi o ponad 10 mln dol. Oszczędności wynikają głównie z ponownego użycia licencji nie chmurowych (dzięki temu nie wydaje się niepotrzebnie pieniędzy na zakup nowych) oraz z wykorzystania licencji on-premise w chmurze publicznej (BYOL). Koszty obniża też wyraźnie ograniczenie wsparcia nieużywanego oprogramowania.