10 miliardów do podziału

Źródło: PMR, Rynek internetu rzeczy w Polsce 2023.

Internet Rzeczy to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów polskiego rynku IT. W tym roku według prognozy PMR jego wartość w sektorze przedsiębiorstw przekroczy 10 mld zł. To wynik o jedną piątą większy niż w 2022 r. W sumie 35 proc. ankietowanych firm deklaruje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy wdroży rozwiązania IoT. W ocenie ekspertów kluczowym obszarem tego segmentu rynku jest rozwój inteligentnych miast, gdzie IoT jest wykorzystywany w szeregu zastosowań. Ponadto od dwóch lat wysoką dynamikę notuje sektor przemysłowy w związku z trendem Przemysłu 4.0. Przykładowo, Polska należy do najbardziej perspektywicznych państw europejskich, jeśli chodzi o robotyzację przemysłu. Jednocześnie z badania wynika, że przedsiębiorstwa w Polsce nie korzystają z dużej liczby rozwiązań IoT. W przypadku 60 proc. ankietowanych firm jest to nie więcej niż trzy tego rodzaju systemy. Występują przy tym spore różnice w zależności od wielkości organizacji. Średnie podmioty wolą inwestować w mniejszą liczbę rozwiązań IoT, przy czym aż 70 proc. z nich deklaruje, że nie korzysta z więcej niż trzech.


75 proc. firm postawi na transformację w chmurze 

Źródło: Gartner

Światowe wydatki użytkowników końcowych na usługi w chmurze publicznej wzrosną o 21,7 proc. w 2023 r., do blisko 600 mld dol. – prognozuje Gartner. W tym najsilniej pójdą w górę wydatki na infrastrukturę (+30,9 proc.). Jak komentują analitycy, chmura napędza kolejną fazę biznesu cyfrowego, ponieważ organizacje dążą do przełomu dzięki nowym technologiom, takim jak generatywna sztuczna inteligencja, Web3 i metaverse. Chmura oferuje dla nich przydatne rozwiązania i platformę. Gartner przewiduje, że do 2026 r. 75 proc. organizacji uzna model cyfrowej transformacji oparty na chmurze za podstawowy. Analitycy uważają, że kolejna faza rozwoju IaaS będzie napędzana przez doświadczenia klientów i wsparcie w interakcji z nimi (np. poprzez czatboty, cyfrowe bliźniaki), jak też poprzez wyniki biznesowe firm i świat wirtualny.

Dostawcy SaaS zdaniem analityków muszą przeprojektować oferty w celu zwiększenia produktywności, wykorzystania możliwości natywnych w chmurze oraz sztucznej inteligencji. Ta zmiana powinna zapoczątkować falę innowacji na platformach chmurowych i rynkach aplikacji.


Startupy: przykręcony kurek z pieniędzmi

Źródło: PFR Ventures i Inovo VC

W I kw. 2023 r. inwestycje venture capital w Polsce wyniosły 446 mln zł. To suma kapitału, który polskie i zagraniczne fundusze zainwestowały w ramach 127 transakcji w rodzime innowacyjne przedsiębiorstwa. Oznacza to spadek o 27 proc. wobec I kw. 2022 r. (609 mln zł), pomijając megarundy, które zaburzają statystyczny obraz. Mimo ogólnego wzrostu liczby transakcji, ich średnia wartość spadła o 40 proc., z 6 mln zł w I kw. 2022 r. do 3,5 mln zł w I kw. 2023 r. Wskazuje to na spadek wycen spółek.

Dołek w I kw. br. jest związany z mniejszym zainteresowaniem zagranicznych funduszy. Większość inwestycji bazowała na polskim kapitale. Skurczyła się podaż projektów. Możliwe, że część founderów czeka na lepszy moment do sprzedaży udziałów, pamiętając wyceny sprzed roku – dwóch. W I kw. br. zwiększyła się liczba zalążkowych transakcji (112 wobec 86 rok wcześniej i 88 dwa lata wcześniej). Zauważalnie spadła za to liczba późniejszych rund.


Partnerzy z 1/3 udziału w europejskim rynku

Źródło: IDC

Wydatki na ICT w Europie zwiększą się o 2,8 proc. w 2023 r. (w stałej walucie), zbliżając się do poziomu 1,2 bln dol. – przewidują eksperci IDC. Prognoza zakłada, że inwestycje w oprogramowanie i usługi będą poprawiać się, przekraczając wzrost ogólnych wydatków na ICT. Migracje do chmury przyspieszą. Natomiast pierwsze oznaki recesji w niektórych krajach spowodują spadek sprzedaży serwerów i pamięci masowej w br. Nacisk na transformację cyfrową zmienił oczekiwania klientów, zwiększając popyt na niestandardowe rozwiązania od wielu dostawców. Spowodowało to wzrost sprzedaży poprzez partnerów. Do 2026 r. prawie połowa wydatków na serwery i pamięć masową w Europie będzie nadal generowana poprzez kanał sprzedaży. Z kolei w 2023 r. około 58 proc. wydatków na oprogramowanie (aplikacje, ich tworzenie i wdrażanie oraz oprogramowanie infrastruktury systemowej) będzie przechodzić przez partnerów. Jednak rosnąca liczba firm w chmurze sprawi, że sprzedaż bezpośrednia pozostanie ważnym źródłem przychodów producentów. W sumie według prognozy partnerzy będą mieli około jednej trzeciej udziału w rynku ICT w Europie w 2026 r.


Cyberbezpieczeństwo najważniejsze dla firm

Aż 78 proc. badanych w Polsce firm ICT twierdzi, że bezpieczeństwo cyfrowe jest dla nich najważniejsze, jeżeli chodzi o postpandemiczne trendy rynkowe. Są jednak różnice w ocenie tego trendu pomiędzy menedżerami firm IT i podmiotami reprezentującymi telekomunikację i cyberbezpieczeństwo. W przypadku IT na pozycję nr 1 wysuwa się sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe. Wśród menedżerów z przedsiębiorstw specjalizujących się w telekomunikacji i cyberbezpieczeństwie wysoko uplasował się cloud computing i przetwarzanie brzegowe. Największa różnica dotyczy GIG Economy (rynek pracy oparty o kontraktorów), wirtualizacji i metaverse’u. Częściej na te trendy wskazują przedstawiciele sektora telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Źródło: raport Antal, Sektorowej Rady ds. Kompetencji – Informatyka i Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo.