Żyjemy w dobie nowoczesnych rozwiązań, dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego oraz ogromnej ilości przetwarzanych danych. Dlatego w każdym przedsiębiorstwie konieczne jest odpowiednie zarządzanie infrastrukturą IT. Istotnym elementem zapewniającym utrzymanie niezawodności i efektywności pracy centrum danych są narzędzia z kategorii Data Center Infrastructure Management do zarządzania infrastrukturą.

Narzędzia DCIM umożliwiają klientom gromadzenie kluczowych informacji o systemach IT. Generują powiadomienia i alerty o: rozwiązaniach sprawiających problemy, dostępnej przestrzeni magazynowej, mocy obliczeniowej serwerów, osiągnięciu pułapu obciążeń, a także o innych istotnych wydarzeniach. W ten sposób umożliwiają administratorom lepsze zrozumienie realiów funkcjonowania centrum danych i pomagają obniżyć łączny koszt jego użytkowania (TCO), dzięki podniesieniu efektywności energetycznej i maksymalizacji wykorzystania zasobów. Przykładem takiego rozwiązania jest pakiet StruxureWare for Data Centers firmy Schneider Electric. Umożliwia on uzyskanie maksymalnej efektywności w ciągu całego cyklu życia centrum danych – od fazy projektowej i konstrukcyjnej po ewaluacyjną i operacyjną.

 

Synergia rozwiązań DCIM i kolokacji

Narzędzia DCIM w połączeniu z usługami kolokacji zapewniają wymierne korzyści biznesowe. Oprogramowanie do zarządzania infrastrukturą centrów danych daje klientom dostęp do najważniejszych dla nich informacji, dotyczących np. niewykorzystanych zasobów. Coraz częściej oczekują oni, że będą mogli zarządzać całą infrastrukturą, którą użytkują, zarówno lokalnymi centrami przetwarzania danych, jak i tymi w modelu outsourcingowym.

 

Cezary Gutowski

kierownik wsparcia sprzedaży IT Division, Schneider Electric

Narzędzia do zarządzania infrastrukturą pomagają dostawcom usług kolokacji inaczej niż dotąd reagować na zmieniające się oczekiwania rynku, a nie jak dotychczas ograniczać się jedynie do zwykłego udostępniania powierzchni, zasilania i chłodzenia. Rozwiązania wykorzystujące DCIM i Tenant Portal istotnie wspomagają tworzenie innowacyjnych usług.

Tu pomocne będzie zaprojektowane przez Schneider Electric narzędzie Tenant Portal, które – jako część pakietu StruxureWare Data Center Operation – zostało opracowane wraz z dostawcami usług kolokacji. Dzięki niemu mogą zapewnić swoim klientom dane na temat obciążenia środowiska informatycznego i umożliwić im wyszukiwanie szczegółowych informacji (w tym danych z konkretnych pomieszczeń, klatek i szaf serwerowych, a także o zarezerwowanej pojemności i zużyciu energii).

Na potrzeby monitorowania stopnia wykorzystania środowiska IT i  jego rozliczania można przypisywać wykonywane przez zasoby IT zadania konkretnym osobom, projektom, działom lub aplikacjom. Brak bezpośredniego dostępu do sieci lokalnej dostawcy oraz wbudowane zabezpieczenia dają klientom pewność, że nikt inny nie otrzyma wglądu do ich zasobów, podobnie jak oni sami nie będą mieli dostępu do zasobów innych firm.

Oprogramowanie DCIM pomaga uwidocznić korzyści, jakie dostawcy usług kolokacji oferują klientom. Jednocześnie otwiera przed nimi dodatkowe możliwości świadczenia usług zarządzanych. Mogą być one bardzo zróżnicowane – od przygotowywania konsoli ze wskaźnikami KPI i analiz trendów przez zarządzanie dostępem i uprawnieniami aż po udostępnianie specjalistów jako wirtualnego rozszerzenia działu informatycznego klienta, zarówno w przypadku przenosin, rozszerzeń, jak i modernizacji.

Więcej informacji:

Jarosław Luber, Customer Project Technical Leader IT Division, APC by Schneider Electric,

tel. 603 400 428, jaroslaw.luber@schneider-electric.com