Filarem koncepcji Data Security Everywhere jest zintegrowana platforma Forcepoint ONE klasy SSE (Security Service Edge). Umożliwia ona tworzenie spójnych reguł polityki bezpieczeństwa dla całego środowiska, obejmującego swym zasięgiem dane przetwarzane w siedzibie przedsiębiorstwa, w aplikacjach chmurowych, a także użytkowane przez pracowników zdalnych i w trakcie podróży. Rozwiązanie to ostatnio zostało uznane za lidera w raporcie Forrester Wave (Data Security Platform Q1 2023) oraz jako „Top Player” w raporcie Radicati Group (DLP Market Quadrant 2023).

Dzięki Forcepoint ONE zasady ochrony danych z narzędzia Forcepoint Security Manager (FSM) mogą być w automatyczny i scentralizowany sposób aplikowane do takich rozwiązań jak Cloud Access Service Broker (CASB), Secure Web Gateway (SWG) czy Zero Trust Network Access (ZTNA). Administratorzy uzyskują dostęp do tworzonych centralnie raportów dotyczących wszystkich zaobserwowanych incydentów oraz informacji z przeprowadzonych przez narzędzia Forcepoint analiz i podjętych akcji. FSM stanowi również jedno miejsce do zarządzania incydentami wycieku danych i ich śledzenia.

DLP gotowe do działania  

Należące do platformy Forcepoint ONE rozwiązanie Forcepoint Enterprise DLP zapewnia skuteczne wykrywanie wycieków danych dzięki zaimplementowanym ponad 1600 gotowym klasyfikatorom, regułom polityki i szablonom – więcej niż w przypadku jakiegokolwiek innego dostawcy tego typu narzędzi. Są one egzekwowane zarówno w urządzeniach końcowych, jak i usługach chmurowych. Obejmują przede wszystkim takie akcje jak załączanie plików do wiadomości e-mail oraz udostępnianie ich za pomocą popularnych serwisów, pobieranie plików, jak też komunikacja przez czat.

Podstawowe założenia koncepcji Data Security Everywhere  
  • Uproszczone zarządzanie regułami polityki bezpieczeństwa we wszystkich kanałach za pomocą scentralizowanego mechanizmu wymuszania i raportowania.
  • Bezpieczne dane na każdym urządzeniu i w każdej aplikacji (w chmurze, aplikacjach web i prywatnych), wymuszenie stosowania polityki bezpieczeństwa na zarządzanym i niezarządzanym sprzęcie dla takich usług, jak wymiana plików, komunikacja przez czat itp.
  • Lepsza widzialność środowiska i nieustrukturyzowanych danych dzięki AI i ML, możliwość analizy ponad 900 rodzajów plików oraz rozpoznawania znaków (OCR) w dokumentach i na obrazach.
  • Ujednolicone mechanizmy kontroli i raportowania zapewniają dostęp do zagregowanych danych dotyczących incydentów i wycieków danych, które mogą posłużyć do dalszej analizy.
  • Mechanizm Security Service Edge dostępny w platformie Forcepoint ONE obejmuje takie rozwiązania jak CASB, ZTNA, SWG oraz DLP, dzięki czemu umożliwia wzrost produktywności, redukcję ryzyka i kosztów, a także poprawienie zgodności z regulacjami.
  

Dzięki zastosowanym mechanizmom uczenia maszynowego możliwe jest skuteczne rozpoznawanie danych nieustrukturyzowanych (ponad 900 typów plików, nawet jeśli została zmieniona nazwa ich rozszerzenia) oraz przetwarzanie języka naturalnego (NLP) w celu zwiększenia dokładności rozpoznawania powszechnych typów danych. Dodatkowo, stworzone przez Forcepoint narzędzie PreciseID Fingerprinting pobiera dane bezpośrednio z ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych źródeł. Następnie tworzy unikalny cyfrowy podpis, który reprezentuje dane poddane analizie, co pozwala identyfikować, monitorować i chronić wrażliwe informacje.

Dystrybutorem rozwiązań Forcepoint w Polsce jest Ingram Micro.

Dodatkowe informacje: Piotr Jasiński, Business Unit Manager, Ingram Micro, piotr.jasinski@ingrammicro.com