Netia dołączyła do porozumienia Polska Chmura, które zrzesza rodzimych dostawców usług chmurowych. Celem organizacji, powstałej z inicjatywy Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych, jest edukowanie i oswajanie rynku z rozwiązaniami chmurowymi, w tym głównie zbudowanymi na kompetencjach i doświadczeniu dostawców krajowych. Decyzję operatora podsumowuje Rafał Bakalarz, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży: „Jako przedstawiciel czołowego, w 100 procentach polskiego, dostawcy rozwiązań z zakresu outsourcingu infrastruktury IT (…) wierzę, że prowadzone przez nas wspólnie działania edukacyjne, promocyjne oraz doradcze przyczynią się do zwiększenia świadomości rynku w zakresie rozwiązań chmurowych, świadczonych lokalnie i przez lokalne firmy”.

Microsoft Oracle podjęły współpracę na rzecz zwiększenia adopcji chmury obliczeniowej w Polsce. Porozumienie jest rozszerzeniem umowy globalnej z roku 2019 i zakłada ścisłą współpracę obu koncernów na rzecz tych polskich klientów, którzy są zainteresowani jednoczesnym wykorzystaniem usług Microsoft Azure i Oracle Cloud. Przedstawiciele Microsoftu i Oracle’a zapewniają, że takie firmy będą mogły bezproblemowo łączyć usługi chmurowe, takie jak analityka i sztuczna inteligencja (AI) dostępne w Oracle Cloud i Azure, z chmurowymi usługami bazodanowymi obu dostawców, w szczególności z Autonomiczną Bazą Danych Oracle.

Eurostat opublikował raport, z którego wynika, że w minionych dwóch latach nastąpił skokowy, nominalny wzrost adopcji usług chmurowych przez polskie firmy – z 11 proc. w roku 2018 do 24 proc. w 2020. To jednak mniej niż wynosi średnia w Unii Europejskiej, gdzie wskaźnik ten wyniósł w ubiegłym roku 36 proc., czyli według metodologii Eurostatu taki właśnie odsetek przedsiębiorstw w UE korzysta z usług chmury obliczeniowej, głównie poczty elektronicznej i archiwizacji plików. Spośród takich właśnie firm ponad połowa (dokładnie 55 proc.) korzysta z bardziej zaawansowanych usług w chmurze, takich jak oprogramowanie finansowo-księgowe, CRM czy wykorzystanie zasobów chmurowych do uruchamiania aplikacji biznesowych.

Asseco i Equinix będą wspólnie oferować klientom rozwiązania w całości oparte na chmurze lub bazujące na architekturze hybrydowej. Według Roberta Busza, dyrektora zarządzającego Equinix w Polsce, partnerstwo to ma zapewniać wsparcie klientom stosującym modele wielochmurowe. „Widzimy rosnące zainteresowanie inicjatywami w zakresie transformacji cyfrowej w Polsce, a wielu liderów cyfrowych szuka edukacji i wsparcia przy wdrażaniu nowych infrastruktur IT. Wraz z Asseco oferujemy wskazówki dotyczące opcji dostawców usług w chmurze i infrastruktury as-a-service, aby klienci mogli korzystać z rozwiązań spełniających wymagania ich firm” – podkreśla Robert Busz.

Rossmann zakupił od Chmury Krajowej licencję wraz z wdrożeniem Microsoft 365 dla kilku tysięcy swoich pracowników biurowych. Firma zdecydowała się na zakup licencji od Chmury Krajowej ze względu – jak czytamy w oficjalnym komunikacie – na dopasowanie oferty do potrzeb biznesowych oraz wsparcie we wdrożeniu. Sieć drogerii rozważa też rozwój kolejnych rozwiązań w modelu chmurowym. Rossmann należy do międzynarodowej grupy obecnej w segmencie drogeryjnym w Europie i Azji. Firma prowadzi na naszym rynku 1500 drogerii i zatrudnia ponad 18 tys. pracowników.

Beyond.pl wraz z kancelarią Kochański & Partners pomoże firmom bezpiecznie transformować infrastrukturę IT, zarówno od strony technologicznej, jak i prawnej, głównie w obszarze usług kolokacyjnych i chmury. Przedstawiciele obu podmiotów uzasadniają zawiązany alians zapotrzebowaniem rynku, który z uwagi na przyśpieszoną cyfryzację i szybko zmieniające się otoczenie prawne oczekuje od dostawców IT kompleksowej realizacji projektów informatycznych. Współpraca ma charakter międzynarodowy. Kochański & Partners to jedna z największych polskich kancelarii prawnych, wyróżniona ostatnio przez prestiżowy magazyn prawniczy The Lawyer tytułem kancelarii roku w regionie Europy Środkowej. Firma posiada jeden z największych w Polsce zespołów prawnych o kompetencjach z obszaru nowych technologii.