Zacznijmy od ABC Daty, która w II kwartale bieżącego
roku musiała pogodzić się z „wyparowaniem” niemal 400 mln zł
w odniesieniu do wyniku z kwietnia, maja i czerwca 2014 r.
Choć broadlinerowi udało się jednocześnie uzyskać wyższą marżowość, spadek
sprzedaży w ujęciu rok do roku jest więcej niż znaczący. Tak ostry zjazd
właśnie w czasie, gdy zaczął obowiązywać mechanizm odwróconego VAT-u, daje
do myślenia. Tym bardziej że wyniku – w omawianym okresie – nie
udało się „obronić” także zarządowi Actionu. W tym przypadku spadek rok do
roku nie był wprawdzie dramatyczny – wyniósł jedynie kilka procent
– ale jednak symptomatyczny. Szefowie Actionu tłumaczą pogorszenie się rezultatów finansowych m.in. wyhamowaniem popytu
w Europie i spadkiem sprzedaży sprzętu, chociażby tabletów. Niższy
popyt w całym regionie uderzył w dział eksportu, a czary goryczy
dopełniły dwa istotne fakty: wypowiedzenie przez HP umowy dystrybucyjnej oraz
właśnie wprowadzenie odwróconego VAT-u na smartfony, tablety i laptopy.
W Actionie zdiagnozowano również problemy z kontrollingiem, związane
z odejściem trzech specjalistów z tego działu. To utrudniło zarządowi
ustalanie cen i marż na optymalnym poziomie.

Po słabych wynikach pierwszego półrocza br. zarząd Actionu
zapowiedział, że w najbliższym czasie będzie chciał się skoncentrować na
wykorzystaniu potencjału wszystkich dostępnych kanałów sprzedaży, a także
wprowadzaniu do oferty kolejnych profitowych grup asortymentowych.

– Pragniemy skupić się na
produktach i producentach dających nadzieję na przewagę konkurencyjną
w obszarach, które mają potencjał wzrostu w perspektywie nie kilku
miesięcy, ale lat –
 mówi Sławomir Harazin, wiceprezes zarządu.

 

Po wyraźnym spadku zysku
w minionym kwartale sytuację ma także uzdrowić m.in. ujednolicenie
struktur organizacyjnych w poszczególnych spółkach całej Grupy Action oraz
zmiany kadrowe. Mamy z nimi do czynienia już teraz – niedawno do
dystrybutora dołączyła Marta Gawlińska, która jest odpowiedzialna za realizację
strategii sprzedażowej i zakupowej spółki. Zadaniem nowej dyrektor jest
m.in. zwiększenie efektywności operacyjnej i usprawnienie procesów
w pionach zakupów i sprzedaży. Wcześniej pracowała w takich firmach,
jak Avon, Gillette i Tchibo, co nie powinno dziwić, bo obecnie głównym
celem zarządu Action jest przekształcenie firmy w międzynarodową spółkę
handlową o strukturze holdingu. W ten sposób – jak się wyraził
Piotr Bieliński, prezes zarządu – uda się „wygenerować synergie kosztowe,
zakupowe, handlowe”.

W kolejnych kwartałach dystrybutorowi ma pomóc większe
zaangażowanie na rynku przetargów, w związku z nowymi inwestycjami
w sektorze publicznym. Pomysłami na dalszy rozwój są też m.in. umowa
z siecią spożywczą Netto, dystrybucja Hasbro (producent zabawek), rozwój
elektronicznej dystrybucji oprogramowania, a także umowa z Amazonem
na zaopatrywanie w towar europejskich centrów logistycznych giganta.

Według zarządu kluczowy dla przyszłości spółki jest dalszy
rozwój za zachodnią granicą. Spółka Action Europe planuje otwarcie dwóch nowych
biur w Niemczech: w okolicach Frankfurtu i Dusseldorfu. Warto
dodać, że choć w lipcu i sierpniu grupa odnotowała spadek przychodów
z eksportu, wzrosła sprzedaż w samych Niemczech. Na razie jednak, na
co zwracali uwagę niedawno m.in. analitycy Domu Maklerskiego PKO BP, mimo
śmiałych założeń Action Europe wciąż nie wypracowuje zysku netto (ma pojawić
się w 2016 r.). Niestety, również rynek marek własnych, które
stanowią ważną część biznesu dystrybutora, jest coraz trudniejszy. Ponadto
w opinii ekspertów dodatkowych przychodów z usług logistycznych można
spodziewać się najwcześniej w przyszłym roku. Analitycy wyrażają także
obawy co do skuteczności zarządzania polityką walutową dystrybutora, nawiązując
do wyników w I kw. br. Wówczas słabszy bilans zarząd wyjaśniał m.in.
drogim dolarem, co zmniejszyło popyt z uwagi na podwyżki cen sprzętu.

Ilona Weiss

prezes ABC Data

Do
końca 2018 r. planujemy wzrost z 8 do 10,5 tysiąca klientów w Polsce, a
także z 600 do 1 tys. w Rumunii, z 500 do 2 tys. na rynku węgierskim,
zaś w Czechach i na Słowacji z 3 do 4,5 tys. W krajach bałtyckich
zakładany wzrost sieci partnerskiej ma skoczyć z 1 do 1,7 tys.

 
Dystrybutor, czyli one stop shop

Wracając do ABC Daty… W nowej rzeczywistości
dystrybutor ten zamierza rozwijać się w kilku kierunkach. Podstawowymi
elementami działalności przedsiębiorstwa pozostaną dystrybucja sprzętu IT oraz
dostarczanie usług w tym obszarze (m.in. e-commerce). Znaczącym
uzupełnieniem planów jest ogłoszona i przyjęta na najbliższe lata
strategia, zakładająca wprowadzanie nowych produktów IT oraz rozwijanie działu
dystrybucji z wartością dodaną Value+. Działania spółki mają być
skoncentrowane na wsparciu partnerów w konfiguracji sprzętu i oprogramowania
oraz usługach.

– Konkurować będziemy coraz częściej nie tylko ceną, ale
poziomem usług. To w broadlinie też jest możliwe

podkreśla prezes Ilona Weiss, która ma nadzieję, że skutkiem tych działań
będzie wzrost marż. W latach 2016–2018 dystrybutor zapowiedział również
dalszy rozwój działalności eksportowej. Spółka szacuje, że ponadto uda jej się
powiększyć grono resellerów o około 20 proc.

Znamienne jest rozszerzenie przez ABC Datę oferty
o wysokomarżowe kategorie produktowe, wśród których znalazły się zabawki
oraz materiały biurowe i artykuły szkolne. Ma to na celu zrównoważenie
spadku wartości generowanych  przychodów.
Ale to jeszcze nie wszystko…

– W najbliższym czasie planujemy włączyć do oferty
elektronarzędzia i narzędzia. Na rynkach europejskich coraz istotniejsza
jest rola dużych dystrybutorów, którzy jako one stop shop stanowią wygodę dla
klientów – i
nformuje Juliusz Niemotko,
wiceprezes ABC Daty.

W obszarach zainteresowań spółki, w których notuje
ona wzrosty, znajduje się także gaming, segment mobile oraz produkty z
kategorii smart: home, fit, health. Wzrost sprzedaży firma odnotowała też na
rynkach zagranicznych: na Litwie, Węgrzech oraz w Rumunii.

Jeśli zaś chodzi
o skutki odwróconego VAT-u, zarząd ABC Daty przyznaje, że 1 lipca br.
spadła sprzedaż niektórych produktów, lecz jego zdaniem na razie za wcześnie na
ocenę, czy jest to trwały trend. Ilona Weiss twierdzi, że do wejścia
w życie nowych przepisów przygotowywała się z wyprzedzeniem.

Eksport zamarł…

Dzięki wprowadzeniu
mechanizmu odwróconego VAT-u Skarb Państwa zaoszczędził już 280 mln zł.
O skali procederu najlepiej świadczy to, że w lipcu i sierpniu 2014 r.
polskie firmy wyeksportowały smartfony warte 1,745 mld zł, zaś w tym
samym okresie bieżącego roku było to… niecałe 230 mln zł, a więc
o blisko 90 proc. mniej (sic!). Obecnie resort finansów zapowiada
wprowadzenie kolejnych mechanizmów, np. centralny rejestr faktur oraz
tzw. split payment (rozdzielenie przelewów na dwie części: jedną dla
dostawcy za towar oraz drugą dla urzędu skarbowego za VAT).

 

Nie ma takiego zawirowania, którego byśmy nie przewidzieli
zapewnia rozmówczyni CRN Polska.

Według niej nowe zasady transakcji oznaczają szereg korzyści
dla grupy: wprowadzone przepisy porządkują rynek, beneficjentem jest należący
do ABC Daty iSource (dystrybutor Apple’a), ponadto nie trzeba
finansować 23 proc. obrotu produktami objętymi odwrotnym obciążeniem.
W praktyce oznacza to mniejsze zapotrzebowanie na kapitał obrotowy
i wyższe limity kredytowe – podkreśla Ilona Weiss.

Zdaniem analityków

• Michał Roesler, Centralny Dom Maklerski Pekao

Z uwagi na wprowadzenie od
1 lipca odwróconego VAT-u zarząd ABC Daty podjął bardzo odważną
decyzję, aby głównym celem sprzedaży uczynić wzrost marży. Oczywiście odbyło
się to kosztem niższej sprzedaży. W II kw. br. przychody wyniosły
998,5 mln zł, podczas gdy rok wcześniej w tym okresie sięgnęły
1,39 mld zł. Jednak cel, jakim było podniesienie marży, został
osiągnięty. Czy była to dobra decyzja, będziemy mogli ocenić pod koniec marca
2016 r. Oczekujemy wypracowania w całym 2015 r. około
5,442 mld zł przychodów oraz 97 mln zł wyniku EBITDA.

W przypadku Actionu
wyniki finansowe całej grupy są w bieżącym kwartale słabsze od oczekiwań
analityków. Spadek przychodów rok do roku jest jednak mniejszy niż
w przypadku ABC Daty. Dla Actionu wynosi on – 3,4 proc.,
natomiast dla konkurencji -28 proc. To pokazuje, że grupa pod rządami
Piotra Bielińskiego lepiej poradziła sobie z zawirowaniami związanymi
z wprowadzeniem w Polsce (od 1 lipca br.) mechanizmu odwróconego
VAT-u na telefony komórkowe, notebooki, tablety i komputery. Zredukowanie
negatywnych konsekwencji zmian w prawie podatkowym odbyło się jednak
w przypadku Actionu kosztem spadku marży brutto na sprzedaży
z 6,4 proc. w II kw. 2014 r. do 5,9 proc. obecnie.

• Zbigniew Porczyk, analityk Domu Maklerskiego Trigon

W najbliższej przyszłości
spodziewamy się presji na marże. Natomiast w dalszej perspektywie, po
oczyszczeniu się rynku z nieuczciwej konkurencji wskutek wprowadzenia
odwróconego VAT-u, marże powinny mieć tendencję do delikatnego wzrostu
i stabilizacji. Co do kwestii przychodów dystrybutorów, to
w najbliższym czasie spodziewać się należy ich spadku, głównie za sprawą
niedawnych zmian legislacyjnych, a więc wprowadzenia wspomnianego
odwróconego VAT-u.

 
Dystrybucja oprogramowania w chmurze

W ocenie analityków
najlepiej wygląda sytuacja AB, które wypracowuje największe przychody wśród
broadlinerów. Narastająco, w czterech ostatnich kwartałach, kierowana przez
Andrzeja Przybyło spółka uzyskała wynik na poziomie 6,79 mld zł.
Zdaniem analityków giełdowych w kolejnych kwartałach dystrybutorowi
powinny sprzyjać poprawiające się dane makro w Czechach, co jest już
zauważalne w wynikach spółki zależnej ATC, która notuje w tym roku
dwucyfrowe wzrosty. Eksperci Domu Maklerskiego PKO BP pozytywnie oceniają
wrocławską spółkę za słuszną – ich zdaniem – strategię ekspansji na
rynku detalicznym poprzez sieci franczyzowe oraz zwiększanie sprzedaży małym
i średnim resellerom. Z kolei analitycy z Domu Maklerskiego BOŚ
przewidują utrzymanie przez AB dwucyfrowego tempa wzrostu zysku w roku
2015/2016. Nie widzą natomiast potencjału wzrostu kursu akcji spółki.
W ich ocenie wyniki II kw. 2015 r. były dobre, jednakże nie
zaskoczyły inwestorów. Według DM BOŚ zwiększeniu obrotów AB będzie sprzyjała
konsolidacja rynku, większa sprzedaż za granicą i poszerzenie oferty, np.
o kolejne marki sprzętu AGD.

Dla zarządu AB ważnym celem jest inwestowanie w usługi
e-commerce oraz rozwój tych obszarów działalności, które mają generować wyższe
zyski. Należą do nich zabawki oraz sprzęt RTV i AGD. Interesującym
pomysłem na nową formę sprzedaży jest kontrakt Cloud Solution Provider (CSP)
podpisany z Microsoftem. Zakłada sprzedaż usług subskrypcyjnych na
oprogramowanie na terenie Polski, Czech i Słowacji. Dotychczasowy model
pudełkowy zastąpiony zostaje dostępem do oprogramowania jako usługi. Ma to
przynieść korzyści przede wszystkim klientom, w tym m.in. niskie koszty
nabycia usługi. Klient zapłaci na początku ułamek ceny, jaką musiałby uiścić
np. za licencje wieczyste.

– W naszej strategii rozwoju szczególny akcent stawiamy
na rozwój sieci franczyzowych. Wpisuje się to w realizację strategii
win-win-win, czyli korzyści zarówno dla sklepu, naszego dostawcy, a także
dla AB. Na koniec roku finansowego mieliśmy łącznie blisko 1,6 tys. sklepów
franczyzowych, co daje nam wzrost o 20 proc. rok do roku
– podsumowuje
prezes Andrzej Przybyło.
Sławomir Harazin

 

wiceprezes zarządu Action

Planujemy wykorzystać nowe grupy
produktów, które nie podlegają efektowi porównywania cen w Internecie.
Przygotowujemy się również do startu w dużych przetargach państwowych,
które bazują na środkach unijnych. Na rynku niemieckim szukamy nowych pomysłów
i spółek, które uzupełniłyby biznes prowadzony przez Action Europe. Nasz
zagraniczny biznes będzie się rozwijał na platformie e-commerce Lapado, która
funkcjonuje w kilku krajach zachodniej Europy.