Redakcja CRN, w ścisłej współpracy z doświadczonymi, polskimi integratorami, opracowała Kodeks Dobrych Praktyk Partnerskich Branży IT. Dwanaście zawartych w nim zasad  gwarantuje producentom skuteczny rozwój swojego ekosystemu partnerskiego, zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie czasowej.

Kodeks, w zamierzeniach jego twórców, stanowi wkład w dalszy, harmonijny rozwój polskiej branży informatycznej, z pożytkiem dla producentów, dystrybutorów, integratorów, a w efekcie także użytkowników końcowych.

Zaszczytną funkcję Ambasadorów Kodeksu pełnią wybrani dystrybutorzy, jako kluczowe ogniwo w kanale sprzedaży IT. To właśnie dystrybutorzy tworzą bowiem stosunkowo niewielką, ale wpływową grupę, która może z powodzeniem reprezentować rozproszoną społeczność integratorów, pełniąc tym samym rolę ambasadorów ich interesów wobec vendorów. Dotyczy to również dobrych praktyk partnerskich.

Do wyjątkowego grona Ambasadorów Kodeksu Dobrych Praktyk Partnerskich Branży IT należą: AB, Alstor, Bakotech, Exclusive Networks oraz Incom.

Kodeks Dobrych Praktyk Partnerskich Branży IT

12 zasad postępowania w relacjach producentów z partnerami biznesowymi, które gwarantują osiągnięcie długofalowego sukcesu rynkowego.

Certyfikat Channel Master

Dowód najwyższej dbałości o wysokie standardy i jakość bieżącej obsługi oraz rozwoju ekosystemu partnerskiego.