Przy coraz większym poziomie wyrafinowania cyberzagrożeń przedsiębiorstwa szukają proaktywnych sposobów zabezpieczenia swoich środowisk IT – chmurowych, hybrydowych i on-premise. Coraz częściej skłonne są do skorzystania z usług zarządzania bezpieczeństwem świadczonych przez firmy trzecie (MSSP), aby zapewnić sobie najlepszą w swojej klasie ochronę przed cyberzagrożeniami.

Dla partnerów zainteresowanych takim modelem współpracy powstał program SonicWall MSSP, w ramach którego mogą wzbogacić swoją ofertę usług bezpieczeństwa o dostęp do zestawu profesjonalnych rozwiązań zapewniających inteligentne wykrywanie zagrożeń, z licencjami rozliczanymi w modelu abonamentowym. W ten sposób dostępne są usługi centralnego zarządzania bezpieczeństwem urządzeń końcowych, sieci i poczty elektronicznej, które zapewnia obniżenie kosztów operacyjnych.

Uczestniczący w programie SonicWall MSSP partnerzy mają możliwość brandingu swoich usług oraz (w imieniu swoich klientów) uzyskują dostęp do wsparcia świadczonego przez producenta. Na portalu partnerskim znajdują się także specjalistyczne szkolenia MSSP w ramach projektu SonicWall University. Więcej informacji dostępnych jest na stronie sonicwall.force.com/partner.

Sprzęt SonicWall w abonamencie

Siostrzanym wobec SonicWall MSSP programem partnerskim jest SonicWall Security-as-a-Service (SECaaS). Korzystający z niego integratorzy mogą wdrażać rozwiązania ochronne SonicWall w siedzibie swoich klientów, ale rozliczenie za nie następuje w ramach miesięcznej subskrypcji, bez ponoszonych przez klienta jednorazowych inwestycji. Gwarantuje to partnerom comiesięczny strumień przychodów. Urządzenia te objęte są kompleksowym zarządzaniem i raportowaniem oraz całodobową pomocą techniczną. Kupujący usługę klient podpisuje jednoroczną umowę zobowiązującą go do uiszczania comiesięcznego abonamentu. Po jej upływie klient może zrezygnować z umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, zaś partner może decydować czy zaproponować klientowi wymianę sprzętu na nowszy lub inny model.

W ramach pakietu SECaaS oferowane są kompleksowe usługi ochrony sieci, które łączą w sobie rozwiązania antywirusowe, antyszpiegowskie, zapobieganie włamaniom, inteligentną kontrolę aplikacji, filtrowanie treści, aktualizacje oprogramowania sprzętowego oraz wielosilnikowe środowisko sandbox Capture Advanced Threat Protection (ATP). W ten sposób powstaje dodatkowa warstwa ochrony, umożliwiająca wykrywanie i powstrzymywanie nieznanych ataków typu zero-day, w tym ransomware. Opcjonalnie dostępne jest także wydajne i intuicyjne rozwiązanie Capture Security Center (CSC) do szybkiego wdrażania firewalli SonicWall u klientów oraz centralnego zarządzania usługami i użytkownikami, co przekłada się na zmniejszenie bieżących kosztów administracyjnych.

Kluczowe różnice między usługą SonicWall SECaaS a finansowaniem/leasingiem  
  • Programem SECaaS objęte jest całe portfolio produktów SonicWall – od najmniejszego do największego firewalla.
  • Po zakończeniu początkowego, 12-miesięcznego okresu korzystania z usługi, klient może zwiększyć lub zmniejszyć skalowalność swojej zapory, aby dopasować ją do swoich wymagań, a także zyskuje prawo do wdrożenia nowszego, bardziej wydajnego sprzętu.
  • Rozliczenie za wszystkie urządzenia i świadczone usługi odbywa się w cyklu miesięcznym.
  • Klienci mogą łatwo rozpocząć korzystanie z dodatkowych usług, takich jak high availability, DPI SSL, VPN i in.
  • Brak potrzeby przeprowadzania badania wiarygodności i zdolności finansowej przedsiębiorstwa klienta (due diligence).
  • Możliwość zachowania linii kredytowych na inne potrzeby biznesowe.
  

Zaangażowani w program SonicWall Security-as-a-Service partnerzy, oprócz klasycznych usług zarządzania bezpieczeństwem, rozliczanych w modelu subskrypcyjnym, mogą zapewniać swoim klientom szczegółowe miesięczne lub kwartalne raporty zawierające informacje dotyczące zablokowanych ataków, a także dane analityczne i wskazówki dotyczące konfiguracji infrastruktury sieciowej. Jeśli zajdzie taka potrzeba, mają także dostęp do specjalistów ds. bezpieczeństwa firmy SonicWall, jak również wsparcia w przypadku najbardziej zaawansowanych i rozległych ataków.

Dodatkowe informacje: Eryk Doliński, Security Business Development Manager, Ingram Micro, eryk.dolinski@ingrammicro.com