Ilona Weiss, Prezes
Zarządu ABC Data S.A.

 

25
lat – najlepszy wiek dla Spółki

ABC Data prowadzi bezpośrednią
działalność już na 9 rynkach CEE. O tym, że czyni to z sukcesem, świadczy fakt,
iż wzrost sprzedaży na rynkach europejskich był w Q1 2015
znacznie szybszy od średniej rynkowej i wyniósł 7 proc.Z satysfakcją mogę powiedzieć, iż 2015 rok otwieramy bardzo
dobrymi wynikami wypracowanymi w Q1. Mamy 15-proc. wzrost przychodów rok
do roku, EBITDA wzrosła w tym czasie o 42 proc., a zysk netto niemal 2-krotnie.
Równocześnie osiągnęliśmy znaczącą redukcję zadłużenia. Tak dobre wyniki to
przede wszystkim efekt zwiększenia skali działania pod względem obszaru oraz
oferty, ale też zdyscyplinowanej polityki kosztowej. Osiągnęliśmy znaczącą
redukcję zadłużenia oraz poprawę wszystkich istotnych wskaźników, a dzięki
optymalizacji struktury zobowiązań cykl konwersji gotówki uległ poprawie
o ponad 11 dni.

ABC Data
po 25 latach działalności jest jednym z liderów branży nie tylko
w Polsce, ale w całym regionie CEE. To dla całego zespołu
ABC Data ogromna satysfakcja oraz wyzwanie na przyszłość.

Główne wyzwanie dla nas?
Chcemy być graczem numer 1. Chcemy stale zwiększać dynamikę wzrostu poprzez
rozwój portfela usług i produktów, nacisk na rozwój e-commerce, ekspansję
na nowych rynkach, akwizycje oraz poprzez wzmacnianie zespołu
i zwiększenie dynamiki organizacji.
Juliusz Niemotko,
Wiceprezes Zarządu ABC Data S.A.

 

25
lat współpracy z najlepszymi

ABC Data dostarcza na 44 światowe rynki przeszło 73
tys. produktów od ponad 430 renomowanych producentów światowych oraz lokalnych.
Większość z nich działa tak jak my na wielu rynkach, dlatego

jestem pewien, że nasz wzrost i ekspansja
geograficzna to korzyść i ułatwienie operacyjne również dla nich. Firma pozwala także korzystać ze zintegrowanego
systemu i narzędzi e-commerce oraz infrastruktury logistycznej,
które im zapewniamy. Poza tradycyjnymi kategoriami produktów ABC Data cały
czas stawia na rozwój nowych perspektywicznych obszarów. W segmencie gier
spółka w Q1 2015 r. zanotowała 3,5-krotny wzrost w ujęciu rok do
roku. Obiecującym obszarem są usługi doradcze, wykraczające poza naszą
podstawową działalność dystrybucyjną, a wynikające z szerokiego
know-how, jakie posiadamy. Dlatego jednym z celów, jakie sobie stawiamy,
jest stały rozwój kompetencji w innowacyjnych obszarach. To m.in. dzięki
temu skala naszej współpracy z najważniejszymi vendorami wciąż rośnie.

Do czego dążymy? Aby jakość i innowacyjność naszych usług
rozwijała się szybciej niż oczekiwania klientów z tym związane, a rozwiązania,
które oferujemy, były benchmarkiem dla rynku i konkurencji. Chcemy rozbudowywać
kompetencje i wzmacniać zespół, bo to decyduje o naszym rozwoju i sukcesie.

 
Andrzej Kuźniak,
Wiceprezes Zarządu ABC Data S.A.

 

25
lat ciągłego rozwoju dla naszych klientów

ABC Data
w 2015 roku to nawet do 15 tysięcy przesyłek dziennie, które dostarczamy
do kilkunastu tysięcy klientów w regionie i przeszło 8 tysięcy
klientów w Polsce.

Na
9 rynkach całościową obsługę transakcji w 9 wersjach językowych
zapewnia nasza platforma B2B InterLink. Od lat jest ona wzorem dla innych
rozwiązań B2B na rynku. Pozwala na wyszukiwanie produktów i składanie
zamówień, monitoring stanu ich realizacji, inwentaryzację danych, składanie
reklamacji oraz uzyskiwanie informacji o stanie płatności czy
o dostępnych możliwościach kredytowania. I chyba najlepszym dowodem
na to, że klienci są z niej zadowoleni, jest fakt, że 85 proc. naszych
zamówień realizowanych jest właśnie drogą internetową.

Kluczowe
dla naszych klientów są jakość i efektywność naszych usług – dlatego
stale inwestujemy w infrastrukturę i w know-how, co pozwala nam
tworzyć i rozwijać nowoczesne rozwiązania e-commerce. Dzięki nim nasze
parametry logistyczne są najlepsze w branży.

Co przed nami? Bycie liderem w e-commerce, stałe rozszerzanie
i optymalizacja oferty oraz równoczesne ulepszanie parametrów we
wszystkich kryteriach procesu dystrybucji.
Maciej
Kowalski, Wiceprezes Zarządu ABC Data S.A. ds. M&A i Rozwoju

 

25
lat – doświadczenie i trafna analiza rynku

ABC
Data działa w dynamicznie rozwijającej się i konkurencyjnej branży
dystrybucyjnej IT oraz e-commerce. Rozwój spółki to ciągły intensywny wzrost
organiczny, ale też trafne akwizycje – czego przykładem jest choćby iSource,
która w krótkim czasie stała się liderem dystrybucji produktów Apple
w Polsce.

ABC Data
bacznie przygląda się wszystkim rynkom pod kątem wyszukiwania celów przejęć
w perspektywicznych obszarach. Analizujemy ich potencjał biznesowy,
oceniamy koszty procesu przejęcia oraz integracji spółek. Uważam, że posiadamy
obecnie najbardziej rozwinięte kompetencje i know-how w zakresie
fuzji i przejęć, ale też większe możliwości inwestycyjne w porównaniu
z konkurentami. Nasze dobre wyniki finansowe po Q1 dają nam potencjał finansowy
do inwestycji w postaci gotówki oraz dostępnych linii kredytowych.
Jesteśmy przygotowani do realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz do akwizycji
pozwalających na wchodzenie w nowe segmenty rynkowe.

Wyzwania dla ABC Data? Zapewnienie przewagi konkurencyjnej poprzez
wkraczanie na nowe perspektywiczne obszary rynku oraz wyszukiwanie najbardziej
obiecujących inwestycji.

DZIĘKUJEMY
BARDZO WSZYSTKIM NASZYM PARTNEROM I KLIENTOM, KTÓRZY PRACOWALI Z ABC DATA W
CIĄGU TYCH 25 LAT. CHCEMY BYĆ Z WAMI PRZEZ CO NAJMNIEJ KOLEJNE ĆWIERĆWIECZE!!!