Wzrost światowych wydatków na IT w 2020 r. spadnie do zera – wynika z ankiety przeprowadzonej wśród ponad 1 tys. dyrektorów IT przez Enterprise Technology Research.

CIO proszono, aby oszacowali wpływ Covid-19 na ich organizacje. Okazało się, że wiele podmiotów planuje zmniejszyć albo opóźnić wydatki na IT z powodu koronawirusa. Przynajmniej takie są dotychczasowe decyzje. Dane pokazują wyniki z 11-19 marca br. (ankieta nadal trwa).

Jak zauważa ETR, w miarę trwania badania przybywa organizacji wskazujących na wpływ wirusa (negatywny lub pozytywny) na ich biznes. Tydzień temu było ich 60 proc. (czyli 40 proc. oceniała, że Covid-19 nie odciśnie piętna na ich biznesie). Większość – ponad 40 proc. respondentów – spodziewa się cięcia budżetów na IT w br. – średnio o 3,8 proc.

 

Wpływ Covid-19 na budżety IT w 2020 r. – wyniki ankiety wśród dyrektorów IT

Źródło: Enterprise Technology Research

 

Jednocześnie wraz z napływaniem kolejnych wyników ankiet rośnie pesymizm – prognoza globalnego wzrostu IT na 2020 r. stale idzie w dół, co ETR wyjaśnia coraz większą dostępnością informacji o epidemii . Zatem jest możliwe, że prognoza wzrostu wydatków na IT w ocenie pytanych CIO może spaść poniżej zera. Ponadto odnotowano, że rośnie liczba organizacji zamierzających skorygować budżety IT (tydzień temu mniej niż 10 proc. miało takie plany).

Przedsiębiorstwa ograniczają budżety na IT, ponieważ już spadły im przychody albo spodziewają się spadków z powodu problemów z dostawami – wynika z badania. Wymieniają szereg przyczyn: mniejszy popytu ze strony konsumentów i firm, spadek wydajności z powodu przejścia pracowników na pracę w domu, problemy ze skalowaniem nowego modelu pracy, spadające cen ropy, zmienność rynku.

Co więcej, respondenci spodziewają się pogłębienia problemów w kilku wymienionych obszarach w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Tym samym krótkoterminowe zwiększenie budżetów IT wydaje się mało prawdopodobne – ocenia ETR.

 

Prognozowany wzrost budżetu IT w br. – firmy coraz bardziej skłonne do cięć

Źródło: Enterprise Technology Research

 

Optymizm firm inwestujących w pracę zdalną

Jednocześnie jednak, wielu badanych wskazało na wzrost wydatków na 2020 r. (lub kompensację spowolnienia), gdy zwiększają swoją infrastrukturę związaną z pracą w domu. Te organizacje przyspieszają wydawanie środków na IT, aby podtrzymać produktywność (21 proc. organizacji wykazało do tej pory pozytywny wpływ koronowarisa). Zdaniem firm inwestujących w pracę zdalną nie dojdzie do globalnego spadku wydatków na IT w porównaniu do ub.r.

 

Enterprise Technology Research (ETR) zajmuje się badaniem CIO i innych kierowników IT wyższego szczebla, w zakresie ich zamiarów związanych z wydatkami. Oceny są zbierane w czasie rzeczywistym.