Wartość rynku zarządzania usługami IT (ITSM) będzie rosła co roku średnio o 14,34 proc. (w latach 2024 – 2028) osiągając za 4 lata sumę 11,42 mld dol. – prognozuje Technavio.

Jak stwierdzono, branża ITSM staje się kluczowym graczem, organizującym płynne działanie przedsiębiorstw. Obejmuje praktyki, procesy, zasady i narzędzia używane przez organizacje do projektowania, dostarczania, zarządzania i ulepszania usług IT dla klientów lub użytkowników końcowych. Głównym celem jest dostosowanie usług IT do potrzeb biznesowych, dostarczanie wartości i wsparcie celów organizacyjnych.

Według raportu rozwój rynku zależy od takich czynników, jak poprawa obsługi klientów i użytkowników poprzez zminimalizowanie zakłóceń w świadczeniu usług IT, skuteczne zarządzanie zmianami organizacyjnymi i przejrzystość krytycznych procesów w czasie rzeczywistym.