Zgodnie z projektem resortu, zaufany profil to konto w serwisie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), które będzie służyć do wysyłania dokumentów i załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną. Aby konto uzyskało status „zaufanego”, jego posiadacz musi osobiście stawić się w urzędzie (np. w ZUS, US) w celu potwierdzenia tożsamości (taka czynność będzie potrzebna tylko raz). Potem będzie mógł wysyłać do urzędu dokumenty przez Internet, bez konieczności używania certyfikowanego e-podpisu. 

Projekt miał wejść w życie w połowie br., ale jego realizacja się opóźnia. Według rzeczniczki MSWiA, Małgorzaty Woźniak, resort chce uruchomić zaufany profil w grudniu br. Potrzebne są do tego trzy rozporządzenia Ministra Łączności, które powinny być podpisane w październiku, aby grudniowy termin został dotrzymany.