Poinformowano o realizacji zamówienia w ramach przetargu "dostawa i wdrożenie rozwiązania typu load balancer", ogłoszonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rozstrzygnięcie zapadło w listopadzie ub.r.

Zamówienie składało się z dwóch części. Część 1 obejmowała zakup i wdrożenie 2 urządzeń typu load balancer dla systemu poczty elektronicznej ministerstwa, a część 2 zakup i wdrożenie 2 urządzeń load balancer przeznaczonych do systemu zabezpieczenia aplikacji, równoważenia obciążenia serwerów i zapewnienia stałej dostępności usług.

W części 1 Biztech Konsulting zaoferował 137,1 tys. zł, a Enigma Systemy Ochrony Informacji – 200,7 tys. zł. Cena miała 60 proc. wagi przy wyborze oferty, a 40 proc. – termin dostawy dostawy i uruchomienia. Biztech uzyskał w obu przypadkach maksymalną liczbę punktów. Za termin Enigmie przyznano 0 pkt. Na realizację MSWiA gotowe było przeznaczyć 165 tys. zł.

W części drugiej jedyną ofertę złożył Ascomp (435,2 tys. zł). Zmieścił się w limicie środków, jakimi resort zamierzał sfinansować zamówienie (437,5 tys. zł).

Biztech poinformował, że realizując zamówienie wdrożył urządzenia Kemp Technologies (LM-X15) do równoważenia obciążenia, optymalizacji wydajności i zapewnienia ciągłości dostępności serwerów pracujących w środowisku Microsoft Exchange.