Dla resellerów, VAR-ów i integratorów IT. miesięcznik komputerowy przeznaczony dla firm komputerowych i związanych z branżą IT.

Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2014-03-24 09:45

Unia zmienia regulacje dotyczące e-podpisu

1 lipca br. wejdzie w życie unijne rozporządzenie eIDAS, które zastąpi krajowe uregulowania państw członkowskich dotyczące m.in. podpisu elektronicznego i związanych z nim tzw. zaufanych usług. Ma to ułatwić m.in. transakcje handlowe.

e-podpis unia
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2013-03-12 11:55

E-podpis ważny w sądach

NSA orzekł, że w kontaktach z sądami administracyjnymi wolno używać podpisu elektronicznego. To postanowienie może oznaczać przełom.

e-podpis nsa sąd
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2012-06-13 17:21

Unia majstruje przy e-podpisie

Komisja Europejska chce wprowadzenia uniwersalnego podpisu elektronicznego, uznawanego w całej Unii. Jeśli nowa dyrektywa wejdzie w życie, obowiązujące w Polsce ustawy prawdopodobnie trzeba będzie pisać na nowo.

e-podpis komisja europejska unia
Autor: Krzysztof Pasławski | Dodano: 2011-03-25 13:19

E-podpis w Plusie

Operator sieci Plus zaoferował kwalifikowany podpis elektroniczny. Nośnikiem danych jest karta SIM.

e-podpis plus