Tylko 6 proc. firm w Polsce jest w pełni przygotowanych do wdrożenia i wykorzystania technologii opartych na sztucznej inteligencji – wynika z badania Cisco AI Readiness Index. Na świecie ten odsetek jest wyższy i wynosi 14 proc. (badano ponad 8 tys. firm z 30 krajów).

Większość podmiotów (64 proc. w Polsce, 52 proc. na świecie) jest zupełnie nieprzygotowanych (3 proc. w kraju, 4 proc. na świecie) lub w ograniczonym stopniu (61 proc. w Polsce wobec 48 proc. globalnie).

Około jedną trzecią organizacji (30 proc. w Polsce i 34 proc. na świecie) określono jako umiarkowanie przygotowane na AI.

Choć większość firm przyznaje, że z ich gotowością na AI jest kiepsko, to aż 95 proc. organizacji w Polsce twierdzi, że już ma strategię AI lub jest w trakcie jej opracowywania. Może to wynikać z faktu, że większość respondentów w Polsce i na świecie (odpowiednio 95 i 97 proc.) stwierdziła, że priorytetowość wdrożenia technologii AI w ich organizacji wzrosła w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Co ciekawe, jako obszary o najwyższej pilności dla wdrożeń AI zostały wskazane infrastruktura IT i cyberbezpieczeństwo.

Spieszą się z wdrożeniem AI

Aż 47 proc. firm w kraju uważa, że ma maksymalnie rok na wdrożenie strategii AI, zanim ich organizacja zacznie odczuwać znaczący negatywny wpływ na biznes. W na świecie tego zdania jest więcej, bo 61 proc. ankietowanych.

Nie dziwi, że firmy chcą szybko sięgnąć po AI, skoro 89 proc. polskich respondentów uważa, że sztuczna inteligencja będzie miała znaczący wpływ na ich działalność biznesową. Ich zdaniem rodzi ona również nowe wyzwania związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych.

Silosy największym problemem

Największym wyzwaniem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji wobec danych, którymi dysponują firmy. Aż 92 proc. respondentów w kraju przyznaje, że wynika to z zamknięcia informacji w silosach (na świecie 81 proc.).

Organizacje są pod silną presją, aby wykorzystać potencjał transformacyjny, jaki ma sztuczna inteligencja” – powiedziała Liz Centoni, wiceprezes wykonawcza i dyrektor generalna ds. aplikacji i strategii w Cisco. – „Aby w pełni wykorzystać zalety produktów i usług opartych na sztucznej inteligencji, firmy potrzebują rozwiązań, które zabezpieczają i monitorują modele i łańcuchy narzędzi sztucznej inteligencji, aby zapewnić wydajność, chronić wrażliwe dane i systemy oraz zapewniać wiarygodne i odpowiedzialne rezultaty” – twierdzi.