Według Emilio Campy, analityka w zespole tematycznym w GlobalData, technologie Przemysłu 4.0 obejmują trzy główne obszary: łączność, inteligencję i elastyczną automatyzację. Technologie te zapewnią lepszą współpracę między logistyką, łańcuchami dostaw, produktami i klientami w 2022 roku.

  • ESG i zakłócenia łańcucha dostaw wyniosą Przemysł 4.0 na pierwszy plan

Platformy ESG (Environmental, Social, Governance) będą najważniejszym tematem wpływającym na biznes w ciągu następnej dekady. W 2022 r. platformy do analizy wpływu firmy na środowisko w całym łańcuchu dostaw staną się bardziej dostępne i łatwiejsze do zintegrowania z istniejącymi systemami. Firmy w coraz większym stopniu są rozliczane przez wszystkich interesariuszy, w tym konsumentów, inwestorów i pracowników. W związku z tym firmy, które nie będą aktywnie monitorować i zmniejszać swojego wpływu na środowisko dzięki technologiom Przemysłu 4.0, poniosą konsekwencje komercyjne i stracą na reputacji.

  • Cyfrowe bliźniaki staną się bardziej złożone i efektywne

Firmy, które nie używają cyfrowych bliźniaków w kontekście biznesowym mają być stratne w 2022 roku. Cyfrowe bliźniaki integrują dane i informacje o cyklu życia zasobu i jako takie oferują perspektywę krótko- i długoterminowego wzrostu wydajności i produktywności. Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków może również potencjalnie zmniejszyć błędy i nieciągłości występujące w bardziej tradycyjnych metodach zarządzania informacjami. Przykładem jest stworzenie cyfrowego bliźniaka łopaty silnika lotniczego. Łopatki silnika z czasem ulegają erozji z powodu ekstremalnych warunków pracy. Przeprowadzając symulowane scenariusze, firmy mogą lepiej przewidzieć, w jaki sposób narzędzie ulegnie degradacji, co oznacza, że konserwację można podjąć, zanim wystąpi problem.

  • Inteligentny edge computing stanie się głównym akceleratorem dla IoTPrzetwarzanie brzegowe zacznie przekształcać Internet rzeczy (IoT) w 2022 roku. To, co czyni go inteligentnym, to przeniesienie wszystkich funkcji analizy danych na brzeg sieci i bliżej źródła generowania danych. Zmniejsza to opóźnienia, co pomoże zwiększyć absorpcję technologii Przemysłu 4.0, które wymagają reakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Inteligentny edge computing poprawi również bezpieczeństwo danych, ponieważ te nie będą przesyłane przez kilka sieci.