Zdaniem 47 proc. CIO na świecie i 52 proc. z Polski Covid-19 trwale przyspieszył transformację cyfrową i adopcję nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI), uczenie maszynowe (ML), blockchain czy automatyzacja – – według badania KPMG i Harvey Nash.

Kluczowe w nowej rzeczywistości dla firm okazały się według szefów IT nakłady na zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności (wg 47 proc. respondentów), budowanie doświadczeń i zaangażowania klientów (44 proc.) oraz infrastrukturę i rozwiązania chmurowe (43 proc.).

Ponad połowa – 51 proc. – ankietowanych firm wdrożyło rozwiązania chmurowe, 13 proc. prowadzi programy pilotażowe, a 21 proc. rozważa zastosowanie takich rozwiązań (co stanowi niemal dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy).

Szybka cyfryzacja oznacza nowe ryzyka

Aż 4 na 10 badanych szefów IT na świecie zasygnalizowało, że ich firma doświadczyła większej liczby cyberataków. Dla Polski wskaźnik ten jest nieco wyższy i wynosi 43 proc.

Ponad 3/4 tych incydentów było związanych z phishingiem (83 proc.), a prawie dwie trzecie ze złośliwym oprogramowaniem (62 proc.).

Dane te mogą świadczyć, że nagła konieczność pracy zdalnej bardziej naraża pracowników na ataki cyberprzestępców.

Jednocześnie firmy miały trudności ze znalezieniem specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy mogliby wesprzeć przejście na home office. Według ankietowanych liderów działów IT to właśnie cyberbezpieczeństwo jest obecnie najbardziej pożądaną umiejętnością techniczną na świecie (35 proc. wskazań). Po raz pierwszy od ponad dziesięciu lat umiejętność związana z bezpieczeństwem znalazła się na szczycie listy globalnych deficytów umiejętności technologicznych.

Nieznany nowy świat dla małych firm

Wiele firm podejmuje działania zmierzające do szybkiego wejścia w świat cyfrowy. A to oznacza nowe wyzwania i nowe zagrożenia, z którymi nie mierzyły się wcześniej. Nie dziwi wzrost zagrożenia i wzrost zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw jest to nieznany, nowy świat. I te wyzwania także przyspieszą transformację do chmury. – mówi Andrzej Gibas, Partner Associate, Business Advisory, Head of Markets, KPMG w Polsce.

– Mniejsze przedsiębiorstwa nie mają ani potencjału organizacyjnego, ani ekonomicznego, aby zaistnieć w cyfrowym świecie i jednocześnie samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo. Korzystając z rozwiązań chmurowych dostają ochronę w cyberprzestrzeni w pakiecie – twierdzi Andrzej Gibas.

CIO muszą zrobić więcej za mniej

Tuż przed pandemią 51 proc. szefów działów IT spodziewało się wzrostu budżetu w ciągu najbliższych 12 miesięcy, natomiast kilka miesięcy później liczba ta spadła do 43 proc.

Jednak blisko połowa badanych firm spodziewa się wzrostu zatrudnienia specjalistów IT w ciągu najbliższego roku.

Spadek odsetka respondentów spodziewających się wzrostu budżetu IT o 8 punktów procentowych może być spowodowany ogólną tendencją do redukcji kosztów w organizacji podczas spowolnienia. Presja na redukcję kosztów nie omija działów IT mimo zwiększonych oczekiwań w stosunku do nich. – zauważa Andrzej Gałkowski, partner, Financial Services Advisory, Head of Banking, KPMG w Polsce.

Ma też radę, jak radzić sobie z problemem cięcia kosztów.

– Organizacje IT muszą zmniejszać dług technologiczny, dokonać transformacji bazy kosztowej i wdrożyć zwinny model dostarczania usług, pozwalając na skalowanie kosztów działania i tym samym lepiej dostosować się do biznesu – uważa przedstawiciel KMPG.

Szefowie IT obawiają się o zdrowie psychiczne pracowników

Aż 86 proc. ankietowanych liderów działów IT wprowadziło dla swoich pracowników pracę w trybie zdalnym, a 43 proc. oczekuje, że po pandemii ponad połowa zatrudnionych będzie pracować w domu. Spośród respondentów z Polski 10 proc. przewiduje, że po pandemii wszyscy pracownicy z ich organizacji będą pracować zdalnie.

W wyniku pracy zdalnej 70 proc. respondentów  informuje o zwiększonej współpracy pomiędzy firmami a zespołami technologicznymi.

Praca zdalna i brak fizycznego kontaktu ze współpracownikami to także zagrożenie. Aż 84 proc. liderów IT potwierdza, że jest zaniepokojona o zdrowie psychiczne swoich pracowników – zauważa Andrzej Gibas, Partner Associate, Business Advisory, Head of Markets, KPMG w Polsce.

Kwestie związane z pracą zdalną stanowią obecnie jeden z pięciu najważniejszych czynników angażowania i zatrzymywania kluczowych fachowców IT i pozostaną nim również po zakończeniu pandemii – uważa KPMG.

Pandemia wpłynęła także na trwałe zwiększenie znaczenia samych liderów technologicznych w firmach – taką opinię wyraziło prawie dwie trzecie respondentów (61 proc.).

Dane pochodzą z raportu KPMG International i Harvey Nash pt. „CIO Survey 2020: Everything changed. Or did it?”