Pandemia przyspieszyła rozwój rynku cloud computingu i ten trend jest nadal widoczny. W latach 2017–2019 rynek przetwarzania danych w chmurze (SaaS, PaaS, IaaS) rósł w Europie o 27 proc. rocznie.

Jednak aż 82 proc. europejskich przedsiębiorstw zaczęło w szerszym zakresie korzystać z chmury w reakcji na skutki Covid-19 – według badania KPMG przeprowadzonego dla dostawców z branży: InfraNum, Talan, OVHcloud oraz Linkt.

Rynek warty 500 mld euro

Szacuje się, że w 2020 r. chmurowy rynek na kontynencie osiągnął wartość 53 mld euro. Ma ona wzrosnąć w potężnej skali, do 300-500 mld euro do roku 2027-2030.

Jednak największą część tortu konsumują amerykańscy hiperskalerzy. Europejski rynek chmury jest zdominowany przez trzech graczy. którzy mają aż 70 proc. udziału w rynku IaaS: AWS (53 proc.), Microsoft Azure (9 proc.) i Google Cloud (8 proc.).

Europejscy dostawcy wciąż zyskują na znaczeniu na swoich macierzystych rynkach. Np. OVHcloud i Deutsche Telekom zajmują odpowiednio trzecie i czwarte miejsce w swoich krajach (Francja i Niemcy) na rynku infrastrukturalnym i platformowym.

Szacuje się, że do 2027 r. skumulowane inwestycje na europejskim rynku chmury wyniosą ok. 200 mld euro. Powstanie ponad 500 tys. miejsc pracy.

Grożą spore straty

Gdyby dominacja „hiperskalerów” miała się umocnić, Europa może stracić od 20 do 50 proc. szacowanych korzyści gospodarczych z rynku przetwarzania danych w chmurze – ocenia raport.

Optymalizacja procesów i finanse decydują o migracji

Główne powody wykorzystywania chmury przez przedsiębiorstwa wymienione w raporcie to:

 • zmienność kosztów,
 • elastyczność użycia zasobów,
 • współpraca między zespołami i bezpieczna wymiana danych,
 • elastyczność i płynność wdrożeń,
 • bezpieczeństwo i odporność,
 • elastyczność we wdrażaniu działań strategicznych.

Dla decydentów ważnymi kryteriami wyboru dostawcy usług chmurowych są zgodność z RODO oraz suwerenność danych.

Drażliwa kwestia suwerenności danych

Unieważnienie Tarczy Prywatności przez Trybunał Sprawiedliwości UE w 2020 roku uwidoczniło głęboką niezgodność przepisów amerykańskich z zasadami RODO, które wydają się nie do pogodzenia – wynika z raportu.

W rezultacie, firmy przekazujące dane osobowe Europejczyków do serwerów firm spoza Europy (nawet jeśli mają one swoje siedziby na naszym kontynencie) w większości przypadków zostały pozbawione rzetelnej podstawy prawnej. Klienci narażają się na ryzyko prawne oraz gospodarcze, wiedząc, że globalni dostawcy usług chmurowych mają często dostęp do ich poufnych danych i własności intelektualnej – stwierdzono.

Suwerenność danych coraz ważniejsza dla konsumentów

Prawdopodobnie w nadchodzących latach suwerenność danych stanie się kluczową kwestią ze względu na rosnące oczekiwania europejskich konsumentów w tym obszarze.

Pięć scenariuszy dla europejskiego rynku chmury

Sytuacja na europejskim rynku chmury musi ulec transformacji, a zmiany te mogą przebiegać według kilku scenariuszy. Raport KPMG we Francji wskazuje pięć możliwości:

 • Chmura dobrem wspólnym – większa interoperacyjność między usługami chmurowymi, a nawet federacja dostawców.
 • Wzrost znaczenia europejskich graczy – dzięki powstaniu nowych segmentów rynku, przetwarzania brzegowego, rozwoju sztucznej inteligencji, zwłaszcza w sektorze przemysłowym, suwerennych ofert, itd.
 • Wprowadzenie daleko idących regulacji – powołanie organu regulacyjnego ds. chmury, ściślejsze regulowanie praktyk biznesowych, wymagana interoperacyjność między operatorami oraz większa regulacja innowacji bazujących na chmurze.
 • Europeizacja działalności głównych graczy spoza Europy – w efekcie regulacji mają tworzyć wartości dla Europy i działać zgodnie z europejskimi przepisami.
 • Oddzielenie działalności chmurowej od innej aktywności operatorów chmurowych -w tym utworzenie oddzielnych podmiotów, zgodnie z aktualnymi propozycjami dotyczącymi sektora Big Tech w Stanach Zjednoczonych.