Wyodrębniono dział marketingu ze struktury działu handlowego Sharpa. Zmiany oznaczają awanse dla szeregu menedżerów z polskiego oddziału. Dotyczą także współpracy z partnerami firmy.

„Niezmiernie ważne jest, by podział obowiązków i zadań w naszej organizacji był równomierny i by umożliwiał nam wszystkim rozwój oraz transformację naszej firmy w profesjonalnego dostawcę usług i produktów we wszystkich 19 krajach, za które odpowiadamy” – komentuje swoją decyzję o wydzieleniu działu marketingu Jacek Klekowski, dyrektor zarządzający Sharp CEE.

 

Jacek Klekowski, dyrektor zarządzający Sharp CEE.