Wyrok potwierdza karę nałożoną na firmę przez UOKiK w 2010 r. Urząd stwierdził wówczas, że spółka uzgadniała ze swoimi partnerami handlowymi ceny minimalne sprzedawanych przez nich programów komputerowych oraz cenniki usług serwisowych. Otóż w umowach zawieranych od 2004 roku przez Kamsoft z partnerami znalazł się zapis (cytat za UOKiK): „Partner może dokonać odsprzedaży produktów po cenach niższych od cen publikowanych przez Kamsoft, z upustem dla klienta nie większym niż marże handlowe uzyskane na poszczególnych produktach’. Ponadto spółka ustalała cenniki usług świadczonych przez jej partnerów. UOKiK (a w listopadzie ub.r. sąd) uznał takie postępowanie za niedozwolone porozumienie. SOKiK utrzymał nałożoną na spółkę karę w wysokości 94,7 tys. zł.

Wyrok nie jest prawomocny.