Ingram Micro uruchomił w swoim serwisie internetowym dla partnerów system obsługi reklamacji produktów objętych rękojmią dystrybutora i realizowanych w jego siedzibie. Reklamacje mogą zgłaszać upoważnieni pracownicy firm – klientów dystrybutora.
Zgłoszenie polega na wpisaniu w formularzu reklamacji numeru faktury kupna lub numeru seryjnego produktu, ilości produktów oraz podaniu przyczyn reklamacji. System automatycznie uzupełnia wymagane dane produktów. Na ekranie wyświetlane jest 'Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenie reklamacji’ zawierające opis produktów, adres wysyłkowy dystrybutora oraz nadany unikalny numer reklamacji (nr RMA). Wydrukowane potwierdzenie należy nakleić na przesyłkę z reklamowanymi produktami.
Przez cały czas klient ma możliwość śledzenia statusu reklamowanych towarów. Osobą odpowiedzialną za proces reklamacyjny w Ingram Micro jest Maciej Trzepiński (0-22) 511-62-80.