Sfinalizowano kolejny duży przetarg na „body leasing” fachowców IT. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego podpisał umowę ramową z wykonawcami, wybranymi w postępowaniu na „świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT”.

Urząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 78,3 mln zł (78 337 455,24 zł brutto).

Oferty otwarto w końcu sierpnia br.

Zestawienie ofert

Kryteria wyboru to cena ofertowa (60) i dostępność konsultantów (40).

Wybrani wykonawcy:
1) ITHouse i New Media Studio 100 pkt,
2) PTAG (spółka przejęta przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne)
3) Trusted Software Services
4) P&P Solutions
5) Axians IT Services Poland

Poza gronem wybranych znaleźli się więc RITS i DO OK.

Na podstawie umowy ramowej urząd może udzielać zamówień jednostkowych w drodze umów wykonawczych do oferowanej kwoty, do 31 grudnia 2025 r., lub do wyczerpania środków.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wymaga udostępnienia fachowców 14 specjalizacji, nawet na blisko 92 tys. godzin w okresie trwania umowy. Oczekuje przy tym doświadczenia minimum 3 – 5 lat, w zależności od roli.

1) Kierownik projektu – 2 pracowników,
2) Scrum Master – 3 pracowników,
3) Architekt IT – 2 pracowników,
4) Analityk systemowy – 5 pracowników,
5) Analityk biznesowy – 5 pracowników,
6) Ekspert ds. wdrożeń – 1 pracownik,
7) Projektant UX – 4 pracowników,
8) Grafik – 4 pracowników,
9) Programista Python – 20 pracowników,
10) Programista Java – 1 pracownik,
11) Programista Front-End – 5 pracowników,
12) Ekspert ds. bezpieczeństwa IT – 1 pracownik,
13) Tester – 5 pracowników,
14) Administrator systemowy – 5 pracowników.

Przewidywana liczba godzin świadczenia usług przez konsultantów poszczególnych specjalności w okresie obowiązywania umowy ramowej