Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego zrównała – jeśli chodzi o procedurę – firmy i osoby fizyczne. Przedsiębiorcy będą procesować się na podobnych zasadach, co pozostali obywatele. Likwidacja odrębnej procedury w sprawach gospodarczych, wymyślonej ponad 20 lat temu, ma pomóc zwłaszcza drobnym przedsiębiorcom, którzy podlegali identycznym rygorom, co duże korporacje. Np. wymagano, by wszystkie dowody zawarto w pozwie, a pozwany miał 14 dni na odpowiedź, co dla firm nie mających własnych prawników było sporym problemem. Teraz pozwany może, ale nie musi udzielić odpowiedzi (o ile nie zarządzi inaczej przewodniczący). Według nowych zasad sędzia ma większy wpływ na terminy i przebieg procesu. Nadal będą działać wydziały gospodarcze w sądach cywilnych.

Zdaniem Pracodawców RP, likwidacja odrębnej procedury gospodarczej nie jest dobrym pomysłem, bo może prowadzić do przedłużania postępowania, choćby ze względu mniej restrykcyjne podejście do terminów, a przeciągające się procesy mają wpływ na los przedsiębiorstwa. Przedstawiciele firm obawiają się także, że wydziały gospodarcze sądów okręgowych będą musiały rozpatrywać większą ilość spraw niż dotychczas, gdyż obniżono minimalną wartość przedmiotu sporu, którą zajmują się takie jednostki (ze 100 tys. zł do 75 tys. zł).