76 proc. prezesów dużych firm z Polski deklaruje, że w pełni wdrożyło praktyki ESG (społeczne, środowiskowe i ładu korporacyjnego) w swojej działalności. Jednocześnie taki sam odsetek jest zdania, że na zwrot z inwestycji w ESG trzeba będzie poczekać od 3 do 5 lat.

Brak odpowiednich technologii przeszkodą

Prezesi za największą przeszkodę w osiągnięciu zeroemisyjności i celów klimatycznych uważają brak odpowiednich rozwiązań technologicznych (60 proc. wskazań). W porównaniu z poprzednią edycją badania to ponad dwukrotny wzrost.

Firmom grozi odpowiedzialność

Połowa prezesów przyznała, że ich obecne postępy w zakresie ESG nie są wystarczające, aby być w pełni przygotowanym na potencjalną kontrolę ze strony interesariuszy lub udziałowców. Jest to pesymistyczna statystyka zważywszy na fakt, że według KPMG już niedługo cała grupa spółek branych pod uwagę w badaniu może zostać pociągnięta do poważnych konsekwencji w wyniku nowych regulacji związanych z atestacją raportów niefinansowych.

Zarządy mogą pożegnać się z posadą z powodu ESG

Wśród głównych, negatywnych skutków wynikających z niespełniania oczekiwań interesariuszy w odniesieniu do ESG respondenci z Polski wskazują na wyższe koszty i trudności w pozyskiwaniu finansowania. Na kolejnych miejscach są obawy o przedłużenie obecnej kadencji zarządu i trudności z utrzymaniem zaangażowania pracowników i z rekrutacją kandydatów.

Ponadto zdaniem 8 na 10 szefów w ciągu najbliższych 3 lat będzie można zaobserwować rosnący poziom kontroli wyników organizacji w zakresie różnorodności.

Ekologia pomoże w pozyskaniu pracowników

Jednocześnie prezesi podkreślają pozytywny wpływ strategii ESG na funkcjonowanie firmy, zwłaszcza dla pozyskania pracowników. Otóż 32 proc. wskazało na pozytywny wpływ strategii ESG na przyciąganie do pracy osób z nowego pokolenia, a 28 proc. na wzmacnianie zaangażowania pracowników.


Dane zawiera „KPMG CEO Outlook”.