Większość (58 proc.) Polaków biorących udział w badaniu KPMG zgadza się ze stwierdzeniem, że po wprowadzeniu RODO ma większą kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Jednak 62 proc. obawia się o bezpieczeństwo swoich danych osobowych bardziej niż 5 lat temu (gdy wchodziło RODO).

Pesymizm w tej kwestii nasila rozwój AI. Niepokój wywołują algorytmy uczące się preferencji osób przeglądających treści w serwisach społecznościowych i deepfake’ów. Te ostatnie zostały uznane za niepokojące przez 76 proc. badanych Polaków. Zdaniem 59 proc. innowacyjne technologie, w tym genAI, które mogą zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych w sieci.

Ponadto 71 proc. respondentów czuje dyskomfort związany z podsłuchiwaniem przez asystentów głosowych.

Błyskawiczny rozwój sztucznej inteligencji stanowi ogromne wyzwanie dla prywatności i przetwarzania danych” – przyznaje Piotr Burzyk, starszy menedżer, Consulting, zespół cyberbezpieczenstwa KMPG.

Polakom podobają się restrykcyjne przepisy

Aż 60 proc. pytanych z Polski uważa, że ochrona prywatności ich danych w kraju nie jest nadmierna, podczas gdy przeciętnie w Europie tego zdania jest 48 proc.

W opinii respondentów z UE właściwe przetwarzanie danych osobowych powinno być głównie zadaniem banków (23 proc.), instytucji państwowych (19 proc.) oraz policji i sądów (19 proc.).

Jednak instytucje państwowe nie cieszą się szczególnym zaufaniem pod względem bezpieczeństwa danych osobowych. Jedynie 13 proc. respondentów ma do nich największe zaufanie w tym zakresie, podczas gdy dla banków, policji i sądownictwa 24 proc. Sprzedawcy detaliczni (2 proc.) i media społecznościowe (3 proc.) zajmują najniższe pozycje w rankingu.

„Zauważalny jest wzrost świadomości obywateli Europy, w tym Polski, co do znaczenia ochrony prywatności. Ten trend potwierdza konieczność egzekwowania regulacji prawnych” – komentuje Magdalena Bęza, Associate Director, radca prawny, KPMG Law.

—————————————–

Badanie zawiera raport KPMG, „European Privacy Market Research 2023”.