Usługi w chmurze należą do najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów polskiego rynku IT, wynika z najnowszych analiz IDC. Większość firm decyduje się na wsparcie zewnętrznych dostawców podczas migracji, wdrożenia oraz utrzymania systemów (63 proc.). Spośród firm, które sięgają po pomoc zewnętrznych ekspertów, przeważająca część (34 proc.) decyduje się na przekazanie im całości zadań związanych z wdrożeniem lub utrzymaniem chmury. Niecała jedna trzecia (29 proc.), korzysta z częściowego wsparcia partnerów w tym zakresie – wynika z badania IDG i Oktawave „Chmura Publiczna w Polsce 2019 – wykorzystanie, bezpieczeństwo, plany rozwoju”.

– Klienci będą potrzebowali stałego doradztwa i pomocy w rozwijaniu i utrzymywaniu złożonych środowisk, na które składają się tradycyjne rozwiązania lokalowe, usługi zlecane przez firmy zewnętrzne oraz usługi w chmurze. Aby oferować takie usługi, dostawcy będą musieli utrzymywać zespoły ekspertów lub budować silne sieci partnerskie – komentuje Ewa Zborowska, Senior Research Manager w IDC.

Firmy w zbliżonym stopniu poszukują wsparcia na etapie przenoszenia systemów do chmury i ich późniejszego utrzymania. Już 14 proc. z nich zdecydowało się outsourcować zarówno proces wdrożenia, jak i utrzymania chmury. Kolejne 12 proc. zaangażowało zewnętrznych dostawców do samej migracji, a 8 proc. wydzieliło na zewnątrz tylko zadania związane z utrzymaniem.

Drobny biznes liczy na migrację i utrzymanie

Jeśli chodzi o migrację do chmury, to z zewnętrznej pomocy w tym procesie korzysta 17 proc. małych firm, 11 proc. średnich i 9 proc. korporacji. Na powierzenie partnerowi utrzymania już wdrożonych systemów chmurowych decyduje się 8 proc. małych przedsiębiorstw, 7 proc. średnich i 10 proc. korporacji.

Okazuje się, że to małe firmy najchętniej przekazują w ręce zewnętrznych dostawców zadania związane z migracją lub utrzymaniem – robi tak 40 proc. z nich. Dla porównania, praktykę tę deklaruje 36 proc. średnich firm i 29 proc. korporacji.

– Nasze doświadczenia potwierdzają, że zarówno małe i średnie firmy, jak i duże korporacje, są zainteresowane pomocą we wdrażaniu projektów chmurowych. Przy czym te pierwsze korzystają ze wsparcia zewnętrznych ekspertów, a korporacje zazwyczaj poszukują bardziej kompleksowego podejścia do outsourcingu większych projektów chmurowych – twierdzi Michał Paschalis-Jakubowicz, CEO Oktawave.

 

Potrzebne usługi

Obecni i przyszli użytkownicy chmury wskazali również usługi dostawców, które uważają za najbardziej pożądane. Należy do nich pełne administrowanie oraz utrzymanie infrastruktury w chmurze (47 proc.) oraz migracja systemów i danych do chmury (40 proc.).

Znaczna część deklaruje też potrzebę otrzymania wsparcia przy analizie i zaprojektowaniu infrastruktury przed migracją (36 proc.). Z kolei ponad jedna czwarta (26 proc.) oczekuje pomocy przy zmianie obecnego dostawcy chmury na innego.

Oktawave obserwuje w ostatnim czasie znaczny wzrost zapytań o pomoc w zaprojektowaniu skalowalnego środowiska multi-cloud i zarządzanie nim.