Tomasz Bochenek z początkiem listopada br. objął funkcję dyrektora generalnego Oracle Polska. Jednocześnie jest dyrektorem sprzedaży technologii w polskim oddziale korporacji. Dotychczas funkcję dyrektora generalnego Oracle Polska pełnił tymczasowo Piotr Witczyński. Pozostaje on w Oracle w swojej roli – szefa konsultingu na region CEE & CIS.

Tomasz Bochenek jest związany z branżą IT od 28 lat, początkowo na rynku polskim, a w ostatnich 14 latach na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej oraz w Rosji. Przed dołączeniem do zespołu Oracle spędził prawie 20 lat w Microsofcie (od kwietnia 2000 r.), gdzie rozpoczął pracę jako dyrektor generalny polskiego oddziału. Następnie objął stanowisko wiceprezydenta ds. sprzedaży i marketingu w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, a potem stanął na czele nowoutworzonej grupy odpowiedzialnej za biznes konsumencki w tym regionie.

W ostatnich czterech latach pracował w Rosji, gdzie pełnił obowiązki dyrektora generalnego. Od marca 2019 r. w Microsofcie sprawował funkcję Strategy Lead CEE. Na wcześniejszym etapie kariery pracował na stanowiskach kierowniczych w IBM (1995 – 2000) i Compaq Computer (1993 – 1995).