Centralny Ośrodek Informatyki otworzył oferty w przetargu na dostawę oprogramowania Oracle’a i IBM (dopuszczono równoważne produkty).

Na realizację zamówienia COI przeznaczył 15,15 mln zł.

Wpłynęły dwie oferty. Obie są bliskie kwocie budżetu.

Oferty w przetargu złożyli:

Centralny Ośrodek Informatyki kupuje bezterminowe licencje na oprogramowanie Oracle’a: Database EF (30 szt.), Partitioning (30 szt.), Active Data Guard (30 szt.), Advanced Compression (30 szt.), Diagnostics Pack (30 szt.), Real Application Cluster (12 szt.) i Tunnig Pack (30 szt.) oraz IBM Datapower Virtual appliance – Cloud Pak for Integration VPC (2 szt.).

Wymagane jest zapewnienie wsparcia software’u przez 36 miesięcy.

COI zastrzega, że zamawiane oprogramowanie jest przeznaczone do dalszej odsprzedaży. Docelowym licencjobiorcą będzie Skarb Państwa reprezentowany przez ministra cyfryzacji. Zamawiający lub inny podmiot uprawniony przez ministra będzie miał prawo do korzystania z dostarczonego oprogramowania, w szczególności w zakresie prac związanych z budową, utrzymaniem, rozwojem i administracją systemów na rzecz ministra cyfryzacji.