Centralny Ośrodek Informatyki w sierpniu br. ogłosił postępowanie na dostawę oprogramowania Oracle’a lub równoważnego wraz z zapewnieniem wsparcia technicznego na 36 miesięcy.

Na realizację przedmiotu zamówienia COI zamierza przeznaczyć blisko 6,4 mln zł (6 378 188,10 zł brutto).

Trzy firmy złożyły oferty.

Najtańsza oferta mieści się w budżecie zamawiającego, choć różnice stawek nie są duże.

Kryterium wyboru wykonawcy w 100 proc. jest cena.

Co zamawia COI

Ośrodek podległy resortowi cyfryzacji kupuje bezterminowe licencje (na procesor) dla oprogramowania: Database EE, Partitioning, Active Data Guard, Advanced Compression, Diagnostics Pack, Tunnig Pack, Advanced Security – po 12 szt. każdy. Wsparcia techniczne dla tego software’u ma świadczyć producent.