Krzysztof Porębski 12 października złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu – dyrektora finansowego. Odchodzi z zarządu 31 października br. Jako powód podał przyczyny osobiste.

Krzysztof Porębski jest związany z NTT System od 2006 r. W 2008 r. wszedł do zarządu, a w 2015 r. został wiceprezesem. Wcześniej (2003 – 2006) był dyrektorem finansowym i biegłym rewidentem w Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci oraz starszym konsultantem w PricewaterhouseCoopers (1995-2003).

Obecnie oprócz Krzysztofa Porębskiego zarząd NTT System tworzą: prezes Tadeusz Kurek oraz dwaj wiceprezesi: Jacek Kozubowski i Witold Markiewicz.