Od połowy czerwca FileNET Corporation rozpocznie sprzedaż pakietu Panagon Image Services 3.6, platformy do zarządzania obiegiem dokumentów.
Najnowsza wersja produktu jest zgodna z systemami operacyjnymi Windows 2000 i Unix oraz z relacyjnymi bazami danych (Oracle i MS SQL Server). Rozszerza funkcje zarządzania danymi w procesach wewnętrznych i w obsłudze klienta o obsługę przez strony internetowe. Panagon Image Services 3.6 wykorzystuje serwer Microsoft Cluster Server.
Również w czerwcu odbędzie się premiera oprogramowania Panagon Capture Professional 3.1 for Image Services i Capture Desktop 3.1 for Content Services. Nowe produkty służą do obsługi obiegu dokumentów (skanowanie, indeksowanie i archiwizowanie) dla dużych korporacji, jak i dla firm przetwarzających małe i średnie liczby dokumentów.
Panagon Capture Professional 3.1 jest zgodny z Windows 2000, ma ułatwiona obsługę oraz zoptymalizowane funkcje skanowania. Ulepszenia dotyczą między innymi konfiguracji indeksowania, zarządzania pamięcią oraz rozdzielczości skanowania zwiększonej do 2400 DPI. Obsługiwane standardy branżowe obejmują: Pixel Translations 5.1, Kofax 3.3, Visual Studio 6.0 i COM.
Panagon Capture Desktop for Content Services (do zarządzania procesami eContent) pobiera dokumenty elektroniczne i drukowane, a potem przetwarza je na dane dla repozytorium Panagon Content Services. Produkt ten jest przeznaczony dla poszczególnych działów firmy oraz dla firm, w których skanuje się małe i średnie liczby dokumentów.
Podobnie jak wersja Desktop, oprogramowanie Panagon Capture Professional for Image Services pobiera i indeksuje dokumenty drukowane i elektroniczne i na bieżąco zarządza zawartymi w nich danymi w firmie.