W Rumunii została zarejestrowana spółka APN Promise Romania z siedzibą w Bukareszcie. Zajmie się m.in. działalnością związaną z oprogramowaniem, doradztwem IT, sprzedażą hurtową komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sprzedażą detaliczną tego sprzętu, usługami IT i in.

Trzy osoby w zarządzie

W nowej spółce 100 proc. udziałów ma APN Promise SA. Do zarządu rumuńskiej firmy zostali powołani: Małgorzata Katarzyna Domańska-Skrok – Head of International Sales w Grupie APN Promise, Paweł Narcyz Kołakowski – dyrektor finansowy i członek zarządu APN Promise SA, Kamil Deryło – Compliance Director w APN Promise SA.

W marcu br. zarząd APN Promise poinformował, że zgodnie ze strategią rozwoju na lata 2024-2026, postanowił o zwiększeniu zakresu ekspansji działalności grupy na arenie międzynarodowej, poprzez tworzenie nowych podmiotów lub nabycie udziałów w spółkach w różnych krajach. Utworzenie nowej firmy w Rumunii jest elementem realizacji tej strategii.

Dotychczas APN Promise miał udziały w zagranicznych spółkach zależnych, działających na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Rumunia jest więc kolejnym rynkiem, na który weszła warszawska grupa.

W 2023 r. Grupa APN Promise osiągnęła 920,2 mln zł przychodów wobec 783,8 mln zł w 2022 r. (+17,4 proc.). W tym spółka dominująca, APN Promise SA, wypracowała 900,8 mln zł.

Zysk netto grupy w 2023 r. wzrósł do 2,7 mln zł z 1,85 mln zł w 2022 r. (+46,4 proc.).