Consortia, Integrator Systemów Teleinformatycznych na początku roku 2001 zmieniła logo. Firmy zajmuje się głównie systemami i sprzętem radiokomunikacyjnym, rozwiązaniami teleinformatycznymi, fiskalnymi systemami obsługi sprzedaży oraz serwisem technicznym.